شغل هایی که در وب سایت نشونه درج می شوند در بیش از 160 وب سایت تبلیغات آنها نمایش داده می شود.

کاغذ پنیر را دور نیندازید

آیا این پنیرهای کم نمکی که این روزها در بازار عرضه می‌شود واقعا مضرات نمک طعام را ندارد؟ این که برخی پنیر را در آب می‌اندازند تا نمکش زدوده شود، کار درستی است؟ آبی که درون پنیرهای آبدار وجود دارد آب نمک است یا آب خود پنیر؟ اگر آب نمک پنیر را دور بریزیم پنیر کپک نمی‌زند؟ پنیرهای خشک در مقایسه با انوع آبدار، نمک کمتری دارد؟ بهترین میزان نمک افزوده شده به پنیر چه مقدار باشد بهتر است؟


بچه‌ها مرده بودند!

بچه‌ها مرده بودند! داستانکی از حسن احمدی حسن احمدی نویسنده ادبیات کودک و نوجوان درباره کودکان غزه داستانکی با عنوان «بچه‌ها مرده بودند!» نوشته که در ادامه را می‌خوانید. فرآوری: زهره سمیعی- بخش ادبیات تبیان بازهم خوابم نبرد. شب گذشته تا صبح بحران داشتم. - بحران؟ چرا؟ - چرا در آن جشن باشکوه شرکت نمی‌کردی؟ جشن بزرگی بود. شور، هیجان، بگو، بخند. سرمستی و بدمستی! همه چیز شاهانه بود. داد زدم: «خدا کجایی؟» یکی گفت: «بمیر!...» دیوانه شده بودم. مرا کشان کشان به میان جمع بردند. رقص، آواز، نورهای عج ...


بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه