هدی اثنی عشری گفت: با توجه به رشد تکنولوژی در جهان ترجمه و چاپ کتاب های انیمیشن در ایجاد نگاه تخصصی مفید است.

ترجمه و چاپ کتاب در ایجاد نگاه تخصصی مفید است - تصویر 1
به گزارش حوزه ادبیات باشگاه خبرنگاران هدی اثنی عشری که کارشناسی و بررسی کتاب های انیمیشن  مرکز تولید انیمیشن حوزه هنری را برعهده داشته است گفت: با توجه به رشد تکنولوژی در جهان ترجمه و چاپ کتاب های انیمیشن در ایجاد نگاه تخصصی مفید است.

هدی اثنی عشری در گفت و گو با مرکز تولید انیمیشن حوزه هنری گفت: بعد از سپری شدن ویراستاری ادبی و فنی توسط افراد مختلف ،ویراستاری محتوایی 6 کتاب انیمیشن به من سپرده شد تا اصطلاحات و متن های تخصصی انیمیشن را بررسی کنم.

وی در ادامه با اشاره به اینکه برخی از متون ترجمه روانی داشتند و برخی دیگر در بخش اصطلاحات فنی دارای مشکل بودند تصریح کرد:. از آنجا که برای برخی از لغات مفهوم رایجی وجود ندارد ،ترجمه آن ها هم بسیار سخت است به طوریکه بررسی و کارشناسی آنها  نیز گاه تا دوهفته زمان می برد. 

این کارشناس با تاکید براینکه ترجمه کردن اصطلاحات اولیه توسط گروه متخصص متشکل از انیماتور انگلیسی دان و فارسی دان در راستای ایجاد معنای درست واژه ها،امری  بسیار ضروری است، اذعان کرد : با وجود اینکه سابقه هنر انیمیشن در ایران  نزدیک به صد سال است ولی تا کنون به شکل علمی مورد توجه قرار نگرفته است بنابراین در حال حاضر که هنر انیمیشن در جهان به لحاظ تکنیکی به پیشرفت قابل توجهی دست یافته است ترجمه و چاپ کتاب در ایجاد نگاه تخصصی مفید خواهد بود.
 
اثنی عشری خاطر نشان کرد:  اصولاً جا افتادن اصطلاحات ضروری و اولیه در متن و کتاب بهتر از فیلم است زیرا وجوه آکادمیک در کتاب بیشتر است و برخی از کتب از منابع درسی به شمار می روند.

وی همچنین در خصوص پروژه چاپ کتاب انیمیشن بیان کرد: ما پیش از این هیچ ناشری نداشتیم که با این حجم کار، آثار را منتشر کند ؛ همچنین از سوی دیگر برای کسانی که دانش را بوسیله ترجمه آثار کسب می کنند ترجمه و چاپ کتاب های انیمیشن موضوعی بسیار مهم بود که با همت مرکز تولیدات انیمیشن حوزه هنری وآغاز این پروژه این مسئله رفع شد .


انتهای پیام/

انتشارات روشنگران

http://www.roshangaran-pub.ir/

اما در مورد دوم که تخصصي است، هنوز اتفاقي نيفتاده است. ... حدود 35هزارو150 کتاب چاپ اول بوده و برايشان مجوز صادر شده است. ... ایستاده و به ناشر حتی بدون گناه نیز به چشم مجرم نگاه می‌کند و با بررسی کتاب ناشرقبل از چاپ در واقع ... می‌تواند در اتحادیه مفید باشد، اما برخی معتقدند ناشران آموزشی با درد‌های حوزه نشر، ناشران غیر آموزشی و ...

تاکید وزیر ارشاد بر آزادی قلم و بیان/ سال92 چند عنوان کتاب در کشور ...

http://www.khabaronline.ir/detail/356408

22 مه 2014 ... وی بیان کرد: سال گذشته حدود ۶۶ هزار عنوان کتاب در کشور به چاپ رسید که بیش از ... فضایی ایجاد کردیم که همه اهل قلم آنچه را دارند بتوانند روی صفحه کاغذ بیاورند. ... دهند این کتاب ممکن است ۱۰ بار چاپ شود و مورد استفاده قرار می‌گیرد و اگر مفید ... وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: ترجمه یک بحث کامل تخصصی است و .

ترجمه در خدمت صنعت باشد/تالیف اپیدمی شده است - خبرگزاری کتاب

http://www.ibna.ir/vdciuyazut1a352.cbct.html

امیرحسین بهروش، با انتقاد از وضعیت تالیف کتاب در حوزه فنی و مهندسی، ترجمه را ... در فرآیند کار‌های پژوهشی استفاده از کتاب‌های تخصصی کافی به نظر نمی‌آید، بلکه مطالعه ... و افزود: شرکت طرف قراداد در ابتدا با نگاه تردید با این طرح برخورد کرد اما گروه ... کتاب‌هایی با موضوع تاریخ علم به ویژه آثار فلسفی برای بنده مفید بوده است .

دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﭼﺎپ ﮐﺘﺎب و ﻧﺸﺮﯾﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ

http://www.doe.ir/portal/File/ShowFile.aspx?ID=2528d871-4132-41ce-83c7-5e1d96f72309

ﺳﺎل. 1390. Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer ( http://www.novapdf.com( ... ﺑﺮوﺷﻮر ﻧﻮﻋﯽ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻣﻮردي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻔﯿﺪ و ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن. ﻣﻨﺘﺸﺮ. ﻣﯽ ﺷﻮد ... ﻃﺮاﺣﯽ ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺎب در ﮐﺎرﮔﺮوه ﺗﺨﺼﺼﯽ ﭼﺎپ و ﻧﺸﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ .... ﻫﺎي ﻻﺗﯿﻦ در ﻣﺘﻦ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷـﻮد و ﻣﻌـﺎدل آﻧﻬـﺎ ﺑـﻪ زﺑـﺎن اﺻـﻠﯽ در ﻣـﺘﻦ.

برای ترجمه کتاب، ابتدا از ناشر اجازه بگیرید! - پانویس

http://panevis.ir/1392/03/اجازه-ناشر-برای-ترجمه-کتاب/

10 ژوئن 2013 ... خلاصه آنکه اگر قصد ترجمه کتابی دارید، بهتر است قبل از شروع به کار، با ناشر ... سلام و با تشکر از اظلاعات مفید و ارزنده ای که با ما به اشتراک گذاشتید. .... حالا نمی فهمم مگر نباید برای خوب بودن یک کار ترجمه خود کار را نگاه کرد؟ ... در مورد چاپ کتاب هم باید بگم منم خیلی تلاش کردم دوتا کتاب مرجع تخصصی برای ...

مرجع شناسی1

http://www.ketabdar.org/files_of_books/rahnamaye_azmone_ketabdar/kholase_mabahes_hamidmohseni/final.KHOLASE255_275.pdf

همانا کار مرجع است، ایجاد. ارتباط بین .... تا تهیه اطالعات تخصصی بر اساس تجسس در مجموعه کتابخانه که. ترکیبی .... نظر بیانی و گردآوری کلمات راهنما( 4( ترجمه سؤال )تجزیه و تحلیل. سؤال و نمایه ... چاپ و صحافی ـ به خصوص عکس و نقشه ـ باید به دقت بررسی شود. ... مقایسه اثر مرجع جدید با کتابهای مرجع دیگر نیز مفید است. کتابدار  ...

ممتيك و استراتژيهاي ترجمه - Memetics and Translation Strategies ...

http://www.academia.edu/4023951/ممتيك_و_استراتژيهاي_ترجمه_-_Memetics_and_Translation_Strategies_Translated_into_Persian_

ﮐﺘﺎب ژن ﺧﻮدﺧﻮاه ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻣﺸﻬﻮر درﺑﺎرهي ژﻧﺘﯿﮏ اﺳﺖ و ﻣﺸﺨﺼﺎً ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽ ﭘـﺮدازد ﮐـﻪ ﺗـﻼش‬ ‫ژنﻫﺎ ﺑﺮاي ﺑﻘﺎي ﺧﻮد‬ ... ‫از زﻣﺎن ﭼﺎپ ﮐﺘﺎب داﮐﯿﻨﺰ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن‪ ،‬داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﺘﻌﺪدي از اﺻﻄﻼح ﻣﻢ در آﺛﺎر ﺧﻮد اﺳـﺘﻔﺎده ﮐـﺮدهاﻧـﺪ‪.‬‬ ... ‫اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ از دﯾﺪ ﯾﮏ ﻣﻢ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ‪ ،‬در ﺟﺪال داروﯾﻨﯽ ﻣﻢﻫﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻓﻀﺎ و ﺑﻘﺎ‪ ،‬اﻧﺴﺎنﻫـﺎ ﺻـﺮﻓﺎً‬ ‫ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و‬ .... ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ‪ ،‬وﻇﯿﻔﻪي ﺗﺮﺟﻤﻪ آﻣﻮز‪ ،‬اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻢﻫﺎي

چكيدهاي از فعاليتها و اقدامات نهاد كتابخانههاي عمومي كشور در بازه زماني ...

http://www.iranpl.ir/Portal/File/ShowFile.aspx?ID=6930f7f6-6a09-4878-9de8-6114777e9809

از آنچه كه اتفاق افتاده، خرسنديم و توقع ما اين است كه آنچه را كه انجام داديد، ... در راستاي نگاه جديد به مطالعه سعي شده از تمامي ظرفيت هاي فكري و امكانات جامعه، فارغ از ... انتخاب کتاب خوب، کتاب مفيد، کتاب سالم; توجه در انتخاب کتاب هاي ترجمه شده .... هاي اعضا); ايجاد كميته هاي تخصصي كتاب براي انتخاب بهترين هاي چاپ و نشر سالان

مترجم (رایانه) - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

http://fa.wikipedia.org/wiki/مترجم_(رایانه)

مهم‌ترین علت استفاده از ترجمه کد مبدا، ایجاد برنامه اجرایی می‌باشد. برعکس برنامه‌ای که ... در اولین نگاه، تنوع کامپایلرها ممکن است به چشم نیاید. تعداد بسیار زیادی ...

هواشناسی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

http://fa.wikipedia.org/wiki/هواشناسی

مطالب بدون منبع ممکن است در آینده مورد چالش قرار گیرند و زدوده شوند. ... هوا، به اضافه «لوگوس» که به خطابه یا درس ترجمه شده‌است، برای این علم بکار برده‌اند. لیکن، امروزه مطالعه جو زمین چنان به رشته‌های تخصصی تقسیم شده‌است که واژه ... جوی و هواشناسی را به زبان فارسی در کتاب خود به نام آثار علوی گردآوری نموده است. نگاه اجمالی[ویرایش].

کتابفروشی هدهد - معرفی کتاب

http://hodhodbook.blogfa.com/cat-1.aspx

10 مارس 2013 ... گلکار از جمله مترجمانی است که به‌طور تخصصی در حوزه ادبیات روسیه .... در آخرین صفحات ، یک مصاحبه با او درباره این کتاب ترجمه و چاپ شده است. ... این کتاب تقریبا به تمام زبان‌های زنده و مرده‌یِ دنیا ترجمه شده است. ... اقتصاد به برخی از معضلات و مشکلات اجتماعی نگاه کرده است و با کمک .... کتاب کم

پــرونــده - خانه کتاب

http://www.ketab.ir/KetabHaftePdf/No441.pdf

2 آگوست 2014 ... چاپ کتاب هایشان و حک یک شماره سیزده رقمی پشت. جلد کتاب ..... مفید باشند. تصمیم به ... وارداتی است، نگاه به ترجمه را نمی توان نادیده گرفت.

جنتی: رشد اندیشه در سایه آزادی قلم و بیان حاصل می شود - ملت آنلاین

http://mellatonline.ir/news/news.cfm?id=6126

22 مه 2014 ... وی گفت: در این مدت مجوزهایی که برای چاپ کتاب صادر شده تعداد قابل توجهی حتی ... وی گفت: امسال منعی برای حضور یک ناشر در نمایشگاه ایجاد نکردیم در حالی که ... و گفت: افرادی که کتاب را می خوانند، بهترین قاضی هستند لذا اگر مفید تشخیص ... وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: ترجمه یک بحث کامل تخصصی است و ...

ردیف ، ردیف ، ، نام كتاب ، نویسنده/محقق/مترجم ، ، نوبت چ تاریخ نشر ...

http://www.bustaneketab.com/BFiles/About001/jashnvar.htm

اين جشنواره که همايشي است از اهل‌قلم و فرهنگ و نيز دست‌اندرکارانِ چاپ و نشر، فرصتي پيش ... نمودارها نيز همة فعاليت‌هاي مؤسسه را در يک نگاه انتقال مي دهد. ..... بوستان کتاب با توجه به تنوع مخاطبان در سه سطح دسته‌بندی شده است: تخصصی، عمومی، کودک و نوجوان. .... ایجاد انگیزه برای مؤلفان: با تنوع دادن و گسترش موضوعات، مؤلفانی که در ...

سایر پرسشها و پاسخها - دکتر عبدالحسین شیروی -

http://dr.shiravi.com/archives/2341

پاسخهای مطرح در این سایت صرفا نقطه نظر شخصی اینجانب است که به اختصار برای ... خاطر دانشگاه شهرستان بودن برای قبولی در دانشگاه تهران برای من مشکلی ایجاد می شود ..... می خواستم به جز کار کتاب، شیوه های ترجمه و ویژگی های سبک نگارش متون ... چه به تهیه یک جزوه مفید و پربار (ترجیحا به زبان فارسی) کمک کنه رو داشته باشم.

نام دروس و ضرایب کارشناسی ارشد معماری (سراسری) - مدرسان شریف

http://www.modaresanesharif.ac.ir/کارشناسی-ارشد-معماری/487

در كتاب زبان تخصصي موسسه مدرسان شريف علاوه بر بررسي و ارايه پاسخ تشريحي ... معماري به همراه ترجمه آن‌ها گنجانده شده و ضمن آموزش و ترجمه متون مختلف، تست‌هاي چهارگزينه‌اي ... هر فصل شامل درسنامه كامل و مفيدي مي‌باشد كه مباحث با ارايه تست‌هاي تأليفي در ... مدرسان شريف كتابي با در نظر گرفتن دو مبحث فوق آماده و به چاپ رسانده است.