شغل هایی که در وب سایت نشونه درج می شوند در بیش از 160 وب سایت تبلیغات آنها نمایش داده می شود.

کودکان بر روی یک ورزش تمرکز نکنند

تحقیقات نشان داده است که کودکان قبل از نوجوانی باید ترکیبی از چند ورزش را انجام دهند و تنها بر روی یک ورزش متمرکز نشوند، به این ترتیب دچار استقلال کمتری خواهند شد.

سن و جثه نوع ورزش کودکان را تعیین می‌کند

فرهنگ غنی‌پور ، اظهارداشت: سن و جثه، نوع ورزش مناسب کودکان را تعیین می‌کند.

چه ورزشی برای فرزند شما مناسب است؟

در اینجا ما یک یک راهنمای کوچک در بارۀ ورزش های مناسب بچه ها به شما ارائه می کنیم.

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه