شغل هایی که در وب سایت نشونه درج می شوند در بیش از 160 وب سایت تبلیغات آنها نمایش داده می شود.

افـــزایـــش اعتماد به نفس در کــودکـان

اعتماد به نفس سالم، زره کودکان در برابر چالش‌های زندگی است. کودکانی که نسبت به خودشان احساس خوبی دارند، به هنگام رویارویی با تضادها و اختلافات، بسیار راحت‌تر اوضاع را درک کرده و کنترل همه‌چیز را در دست می‌گیرند

دایکندی سرزمین فراموش شدگان و نخبه گان

عذرا حسینی دایکندی ولایتی دورافتاده از چشمان دولت، دایکندی ولایتی که هیچ کار بنیادینی در بخش معارف ودیگر بخش های آن صورت نگرفته، دایکندی ولایتی که هیج بنای معیاری برای درس خواندن ندارد،خلاصه دایکندی سرزمین فراموش شده گان.

آسيب شناسي کودک آزاري

به طور کلي در مطالعه مسائل و مشکلات اجتماعي موضوعاتي از قبيل تعريف يا تعاريف، علل، راه حل ها و پيامدهاي مسائل اجتماعي مورد بررسي قرار مي گيرد. در تعريف مسائل اجتماعي به معيارهايي چون ابعاد ذهني و عيني مسائل، تعارض آن با ارزش ها و امور مطلوب اکثريت يا بخش هايي از مردم يک جامعه، نارضايتي مردم و نياز به تغيير و راه حل تاکيد شده است

دراول ماه مه از حقوق کودکان حمایت کنیم

درافغانستان کودکان زیادی هستند که به کارهای مختلفی مشغول اند.

حقوق کودکان و موانع فرهنگی – ساختاری

کودکان به عنوان سرمایه و منبع اصلی رشد وشکوفایی آینده یک جامعه است.

برای داشتن یک جامعه سالم کودکان را فراموش نکنیم

سازمان ملل در۲۰ نوامبرسال ۱۹۸۹ اولین کنوانسیون حقوق کودکان را به تصویب رساند .

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه