شغل هایی که در وب سایت نشونه درج می شوند در بیش از 160 وب سایت تبلیغات آنها نمایش داده می شود.

163- پیراهن آستین رگلان با دامن لنگی

163- پیراهن آستین رگلان با دامن لنگی

161- آستین گره ای

161- آستین گره ای

159- الگوی اولیه دامن ریون-دامن خمره ای

159- الگوی اولیه دامن ریون-دامن خمره ای

162- دامن ترک پیچ

162- دامن ترک پیچ

158- کت با یقه ی مغزی شکل

158- کت با یقه ی مغزی شکل

155- تونیک رومی

155- تونیک رومی

150- عیبهای اندامی 1

150- عیبهای اندامی 1

148- سارافون کودک

148- سارافون کودک

146- لباس بارداری با بالاتنه چپ و راست

146- لباس بارداری با بالاتنه چپ و راست

145- دامن با کمر تزئینی

145- دامن با کمر تزئینی

آموزش برش و دوخت مقنعه بنددار

آموزش برش و دوخت مقنعه بنددار

آموزش برش و دوخت چادر ملی

آموزش برش و دوخت چادر ملی

گفتگو با موضوع خیاطی

گفتگو با موضوع خیاطی

شماره دوزي روي حوله

شماره دوزي روي حوله

سایبان ها و طریقه انتخاب و دوخت

سایبان ها و طریقه انتخاب و دوخت

طریقه دوخت كوسن با گل برجسته

طریقه دوخت كوسن با گل برجسته

برش و دوخت کوسن های راه راه

برش و دوخت کوسن های راه راه

اولین چرخ خیاطی

اولین چرخ خیاطی

طریقه دوخت پرده های چین دار

طریقه دوخت پرده های چین دار

رسم الگوی دامن

رسم الگوی دامن

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه