شغل هایی که در وب سایت نشونه درج می شوند در بیش از 160 وب سایت تبلیغات آنها نمایش داده می شود.

روش دوخت آستین شمشیری

روش دوخت آستین شمشیری

روش دوخت آستین مچی

روش دوخت آستین مچی

روش دوخت آستین پفی

روش دوخت آستین پفی

روش دوخت آستین پرنسسی

آموزش خياطي و خانه داری مریم - سری جدید آموزش خياطی درس سی و سوم - روش دوخت آستین پرنسسی

روش دوخت آستین لنگی ساده

روش دوخت آستین لنگی ساده

روش دوخت آستین لنگی کلوش

روش دوخت آستین لنگی کلوش

روش دوخت آستین کلوش شماره يک

روش دوخت آستین کلوش شماره يک

روش دوخت آستین کلوش شماره دو

روش دوخت آستین کلوش شماره دو

روش دوخت آستین ماهی

روش دوخت آستین ماهی

روش دوخت آستین دراپه

روش دوخت آستین دراپه

روش دوخت آستین مدل گوجه شماره یک

روش دوخت آستین مدل گوجه شماره یک

روش دوخت آستین مدل گوجه شماره دو

روش دوخت آستین مدل گوجه شماره دو

دانستنی های مهم خیاطی (2)

چندین نکته ساده اما بسیار مهم در مورد خیاطی که دانستن آن را به همه دوستان توصیه می کنیم.

144- کت با 2برش و 2یقه

144- کت با 2برش و 2یقه

142-یقه گره ای پیچ

142-یقه گره ای پیچ

141- یقه گره ای

141- یقه گره ای

140- پیراهن رومی ریون

140- پیراهن رومی ریون

مدل کت ودامن

مدل کت ودامن

الگوی شلوار (الگوی اول)

الگوی شلوار (الگوی اول)

اندازه گیری دامن

اندازه گیری دامن

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه