شغل هایی که در وب سایت نشونه درج می شوند در بیش از 160 وب سایت تبلیغات آنها نمایش داده می شود.

پتوی نوزاد

پتوی نوزاد

پتوی قلاب بافی 6 ضلعی

پتوی قلاب بافی 6 ضلعی

کشباف تگرگي

انواع کشباف(بافتني)

روش بافت کشبافها

کشباف :: روش بافت کشبافها

بافت کشبافت در نتیجه ستونهای یک در میان بافت دانه ها از رو و از زیر ایجاد می شود. ستونهای از زیر بافته شده به سمت بیرون در جلو برجسته قرار می گیرند و ستونهای از رو بافته شده به سمت عقب فرو رفته می باشد.

کشباف :: انواع کشباف(بافتني)

کشباف دولا(آمریکایی) این مدل برای کمر دامن یا شلوار مورد استفاده است که به راحتی میتونید کش یا بند از داخل آن رد کرد.

کشباف :: کشباف تگرگي

اگر میخواهین که میزان برجستگی کشبافتون بیشتر از کشباف معمولی بشه بهتره از این کشباف استفاده کنین.

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه