کاربرد اشکال هندسی در بافتنی ستاره یا قنداق
 یه نوزاد ، حتی در بهار هم  به پوشش مناسبی نیاز داره . 
کاربرد اشکال هندسی در بافتنی ستاره یا قنداق ؟!

 

این قنداق... وقتی برای ستارۀ زندگیتون تنگ شد ؛  یه پادری شکیل خواهد بود !!!


این قنداق به بافت دو ستارۀ پنج پر نیاز داره که ستاره زیر با 5 پرۀ کامل بافته می شه  و ستاره دوم دارای 3 پرۀ کامله و  2 پرۀ دیگش به صورت جداگانه بافته می شه و برای تن کردن نوزاد بجای یک حلقه آستین و یک حلقۀ دور گردن  جدا از ستاره بافته  می شن .


شروع بافت  

5 قلاب و درست کردن یه حلقه

3 قلاب( بجای اولین پایه بلند حساب می شود)  و 9 پایه بلند داخل حلقه ببافید و بین هر پایه بلند با دیگری یه قلاب بزنید تا فاصله داشته باشه و پایه نهم رو با یه قلاب فاصله  به 3 قلاب اولیه وصل کنید تا دایره  بافته بشه .


با 3 قلاب به رج بعدی برید و در هر فاصلۀ دو پایه بلند رج اول 2 پایه بلند ببافید؛ بدون فاصله .اما بعد بافته شدن هر 4 پایه بلند ، یک قلاب فاصله بیاندازید.

با این کار شما دایرۀ اولیه را به یک پنج ضلعی تبدیل کردید.آخرین دو پایه بلند را با یه قلاب فاصله به اولین پایه بلند همین رج وصل کنید .شما در این رج باید 20 پایه بلند داشته باشید .


در رجهای بعدی در اول و آخر هر ضلع بجای  بافتن یک پایه بلند ، 2 تا پایه بلند می بافیم ؛اما بین این دو قسمت را روی هر پایه بلند رج  قبلی فقط یک پایه بلند می بافیم .

به این ترتیب در هر رج به هر ضلع این ستاره 2 تا پایهدیگر اضافه می شود و در مجموع هر رج با اندازه 10 پایه بزرگتر خواهد شد .تا 7 رج  دیگر به پهنای پنج ضلعی اضافه می کنیم .


در رج نهم ، اولین ضلع را که بافتیم ، به بافت دور بافی ادامه نمی دهیم و بافتنیرا پشت و رو می کنیم و  یک  رج بافت بصورت برگشت روی همان ضلع اولی که بافته بودیم؛ می بافیم و از اول و آخر بافت  رجِ برگشت یک پایه بلند کمتر می بافیم تا ضلع کوچکتر بشه .

بافت این ضلع را به صورت رفت و برگشت و کم کردن  2 پایه بلند در اول و آخر هر رج ادامه می دیم تا 14 رج  و اولین پرۀ ستاره بافته می شه .

لازم نیست آنقدر به رجها اضافه کنید تا تعداد پایه ها به صفر برسه ؛چرا که نوک ستاره ها  تیز می شه  که اصلا ً جالب  نیست.

در انتها نخ را قطع کرده وسرش را گره زده و پشت بافت پنهان می کنیم.بعد سر نخ را به ابتدای یک ضلع دیگه گره می زنیم و این ضلع را هم به روش قبل می بافیم .

سه ضلع ستاره به همین روش بافته می شود . ولی دو پرۀ آخر رو نبافته رها می کنیم .( برای حلقه گردن و حلقۀ آستین راست)


بافت تکه های مثلثی شکل   

برای پوشش روی سر و روی دست راست باید دو تکۀ جدا گانه به شکل مثلث ببافید .بنابراین تعداد آخرین پایه های  ضلعی که بجای حلقه رها کرده بودیم رو می شماریم و 3 تا بیشتر از همان تعداد پایه بلند ها رو ؛ قلاب سر میندازیم ودر  قلاب چهارم ماقبل  شروع به بافتن پایه بلند بکنید .

در یک رج بعد هم بدون کم کردن پایه ها را می بافیم تا برای روی همگرد جادکمه  مثل سجاف لباس، اضافه داشته باشیم.

به بافت جا دکمه هم نیازی نیست چون دکمهرو از بین فواصل پایه ها عبور می دیم .از رج سوم مثل پره های ستاره شروع به کم کردن می کنیم تا به شکل مثلث در بیاید.


ستاره کامل زیر قنداق را هم آماده می کنیم و تمام لبه ها رو روی هم گذاشته و سر دوزی می کنیم . 

یا با قلاب بافیدو لایه را با بافتن پایه کوتاه ، بجای سر دوزی به هم وصل می کنیم .

موفق باشید  

منبع : بافتنی مامان اعظم

کاربرد اشکال هندسی در بافتنی ستاره یا قنداق

http://trico.ir/کاربرد-اشکال-هندسی-در-بافتنی-ستاره-یا-قنداق-1700

کاربرد اشکال هندسی در بافتنی ستاره یا قنداق ؟! این قنداق... وقتی برای ستارۀ زندگیتون تنگ شد ؛ یه پادری شکیل خواهد بود !!! این قنداق به بافت دو ستارۀ پنج پر  ...

آموزش مدل بافتنی

http://trico.ir/category/آموزش-مدل-بافتنی-1005

آخرین مطالب و نوشته ها در موضوع آموزش مدل بافتنی. ... پلیور زنانه · کلاه راه راه بافتني مردانه با دو ميل · کاربرد اشکال هندسی در بافتنی ستاره یا قنداق · ژاکت یقه آرشال ...

آموزش مدل بافتنی کوچولوها

http://trico.ir/category/آموزش-مدل-بافتنی-کوچولوها-1025

آخرین مطالب و نوشته ها در موضوع آموزش مدل بافتنی کوچولوها. ... کاربرد اشکال هندسی در بافتنی ستاره یا قنداق · ست دخترانه سبز · سویشرت بچه گانه · سارفون دخترانه ...

بافتنی های مامان اعظم - مطالب کاربرد اشکال هندسی در بافتنی

http://baftanymamanazam.mihanblog.com/post/category/40

برچسب ها:کلاه بارانی، کلاه اروپایی یا فرنگی، کلاه تمام لبه، بافتنی، چالش و ... تابلوی درخت (کاربرد اشکال هندسی و دایره جادویی 7 - حلزونی) ... ستاره یا قنداق ؟

بافتنی های مامان اعظم - میهن بلاگ

http://baftanymamanazam.mihanblog.com/page/5

17 سپتامبر 2014 ... با مشغول شدن غمهایم قابل تحمل و یا فراموش می شوند. ظاهرم آرام و درونم پر ... کاربرد اشکال هندسی در بافتنی ( 9 ) دایره جادویی(2) ..... ستاره یا قنداق ؟

کاربرد اشکال هندسی در بافتنی ستاره یا قنداق

http://trico.ir/کاربرد-اشکال-هندسی-در-بافتنی-ستاره-یا-قنداق-1700

کاربرد اشکال هندسی در بافتنی ستاره یا قنداق ؟! این قنداق... وقتی برای ستارۀ زندگیتون تنگ شد ؛ یه پادری شکیل خواهد بود !!! این قنداق به بافت دو ستارۀ پنج پر  ...

آموزش مدل بافتنی

http://trico.ir/category/آموزش-مدل-بافتنی-1005

آخرین مطالب و نوشته ها در موضوع آموزش مدل بافتنی. ... پلیور زنانه · کلاه راه راه بافتني مردانه با دو ميل · کاربرد اشکال هندسی در بافتنی ستاره یا قنداق · ژاکت یقه آرشال ...

آموزش مدل بافتنی کوچولوها

http://trico.ir/category/آموزش-مدل-بافتنی-کوچولوها-1025

آخرین مطالب و نوشته ها در موضوع آموزش مدل بافتنی کوچولوها. ... کاربرد اشکال هندسی در بافتنی ستاره یا قنداق · ست دخترانه سبز · سویشرت بچه گانه · سارفون دخترانه ...

بافتنی های مامان اعظم - مطالب کاربرد اشکال هندسی در بافتنی

http://baftanymamanazam.mihanblog.com/post/category/40

برچسب ها:کلاه بارانی، کلاه اروپایی یا فرنگی، کلاه تمام لبه، بافتنی، چالش و ... تابلوی درخت (کاربرد اشکال هندسی و دایره جادویی 7 - حلزونی) ... ستاره یا قنداق ؟

بافتنی های مامان اعظم - میهن بلاگ

http://baftanymamanazam.mihanblog.com/page/5

17 سپتامبر 2014 ... با مشغول شدن غمهایم قابل تحمل و یا فراموش می شوند. ظاهرم آرام و درونم پر ... کاربرد اشکال هندسی در بافتنی ( 9 ) دایره جادویی(2) ..... ستاره یا قنداق ؟