طرح های قلاب بافی- بادبزن یا Fanfare

fanfareLgتعداد زنجیره ها مضربی از 6 به علاوه 4 باشد. مثلا 5ضربدر 6 میشه 30 به علاوه 4 میشه 34

رج اول: یک پایه کوتاه در دومین زنجیره از قلاب بزنید. یک پایه کوتاه در دومین زنجیره بزنید. * سه زنجیره بزنید. سه دانه را جا بیندازید. یک پایه کوتاه  در هر کدام از سه دانه بعد بزنید.* قسمت بین ستاره را تا انتها تکرار کنید.

رج دوم: یک زنجیره بزنید. یک پایه کوتاه در اولین دانه بزنید.* یک دانه را جا بیندازید , یعنی در آن نبافید.   5 پایه بلند در فاصله سه زنجیره ای رج قبل بزنید. یک دانه جا بیندازید. یک پایه کوتاه در دانه بعدی بزنید.* قسمت بین ستاره را تا انتهای رج تکرار کنید. در اخرین دانه باقیمانده یک پایه کوتاه بزنید

رج سوم: چهار زنجیره بزنید ( که معادل یک پایه کوتاه و سه زنجیره است), دو پایه کوتاه و یک پایه بلند را جا بیندازید. یک پایه کوتاه در سومین پایه بلند بزنید.* سه زنجیره بزنید. یک پایه بلند, یک پایه کوتاه و یک پایه بلند را جا بیندازید. یک پایه کوتاه در هر کدام از سه پایه بلند بعدی بزنید. قسمت بعد از ستاره را تا انتها تکرار کنید. 4 دانه اخر را به این صورت ببافید. سه زنجیره بزنید. یک پایه بلند و یک پایه کوتاه را جا بیندازید. یک پایه کوتاه در آخرین دانه بزنید.

رج چهار: سه زنجیره بزنید (معادل یک پایه بلند). سه پایه بلند در اولین فاصله سه زنجیره ای بزنید.* یک پایه کوتاه را جا بیندازید. یک پایه کوتاه در دانه بعدی بزنید. یک پایه کوتاه جا بیندازید. 5 پایه بلند در فاصله سه زنجیره ای بزنید. از قسمت ستاره تا انتها را تکرار کنید. دانه های باقی مانده را به این صورت ببافید. 4 پایه بلند در اخرین فاصله زنجیره ای ببافید

رج پنجم: یک زنجیره بزنید. یک پایه کوتاه در اولین دانه از سه پایه بلند بزنید. * سه زنجیره بزنید. یک پایه بلند یک پایه کوتاه و یک پایه بلند را جا بیندازید. یک پایه کوتاه در هر کدام از سه پایه بلند بعدی بزنید. از قسمت * به بعد را تا انتها تکرار کنید

رج 2 تا 5 را تکرار کنید.

2

(ch a multiple of 6 sts + 4)

Row 1 Work 1 sc in 2nd ch from hook, 1 sc in next 2 ch, *ch 3, skip 3 ch, 1 sc in next 3 ch; rep from * across. Turn.
Row 2 Ch 1, 1 sc in first 2 sc, *skip 1 sc, 5 dc in ch-3 sp, skip 1 sc, 1 sc in next sc; rep from * end 1 sc in last sc. Turn.
Row 3 Ch 4 (counts as 1 sc and ch 3), skip (2 sc, 1 dc), 1 sc in next 3 dc, *ch 3, skip (1 dc, 1 sc, 1 dc), 1 sc in next 3 dc; rep from * to last 4 sts, end ch 3, skip (1 dc, 1 sc), 1 sc in last sc. Turn

Row 4 Ch 3 (counts as 1 dc), 3 dc in first ch-3 sp, *skip 1 sc, 1 sc in next sc, skip 1 sc, 5 dc in ch-3 sp; rep from *, end last rep 4 dc in last ch-3 sp. Turn.
Row 5 Ch 1, 1 sc in first 3 dc, *ch 3, skip (1 dc, 1 sc, 1 dc), 1 sc in next 3 dc; rep from * across. Turn.

Rep rows 2–5.

 

 

طرح های قلاب بافی- بادبزن یا Fanfare | دونه دونه.کام

http://www.doonedoone.com/archives/3156

12 ا کتبر 2014 ... تعداد زنجیره ها مضربی از 6 به علاوه 4 باشد. مثلا 5ضربدر 6 میشه 30 به علاوه 4 میشه 34. رج اول: یک پایه کوتاه در دومین زنجیره از قلاب بزنید.

Basketweave Stitch طرح های قلاب بافی- مدل حصیری یا - بافت

http://trico.ir/basketweave-stitch-طرح-های-قلاب-بافی--مدل-حصیری-یا-1871

Basketweave Stitch طرح های قلاب بافی- مدل حصیری یا. ... باشید این مدل خیلی ساده ست. این طرح رو میتونید برای کلاه , شال گردن یا لوازم آشپزخانه استفاده کنید ...

طرح های قلاب بافی- زیگزاک - بافت

http://trico.ir/طرح-های-قلاب-بافی--زیگزاک-1796

رج یک: دو پایه کوتاه در دومین دانه از قلاب بازنید * یک پایه کوتاه در سه دانه بعد بزنید. یک زنجیره را جا بیندازید, یک پایه کوتاه در زنجیره بعدی بزنید. یک زنجیره را ...

در قلاب بافی V بافت مدل

http://trico.ir/در-قلاب-بافی-v-بافت-مدل-1873

در زمین زنجیره از زنجیره های سه تایی اخر رج یک پایه بلند بزنید. ... مدل شکوفه یا Daisy pattern · طرح های قلاب بافی- بادبزن یا Fanfare · Thistle Sampler Square ...

پایه کوتاه در قلاب بافی - بافت

http://trico.ir/پایه-کوتاه-در-قلاب-بافی-1443

پس سه اشک دیگر یا بهتر است بگوییم سه دانه دیگر می ماند که ببافیم. ... مدل شکوفه یا Daisy pattern · طرح های قلاب بافی- بادبزن یا Fanfare · در قلاب بافی V بافت ...

طرح های قلاب بافی- مدل پیچ - بافت

http://trico.ir/طرح-های-قلاب-بافی--مدل-پیچ-1731

سر قلاب که از طرف دیگر کار خارج شد نخ را دور ان بیندازید و از دانه خارج کنید. انقدر نخ را بکشید تا حلقه ای که داخل قلاب هست همسطح پایه بلند ها بشود.ا ...

آموزش بافتنی

http://trico.ir/category/آموزش-بافتنی-1000

مدل شکوفه یا Daisy pattern · طرح های قلاب بافی- بادبزن یا Fanfare · در قلاب بافی V بافت مدل · Thistle Sampler Square · Basketweave Stitch طرح های قلاب بافی- مدل ...

آموزش بافتنی | trico.ir

http://trico.ir/

Thistle Sampler Square · Basketweave Stitch طرح های قلاب بافی- مدل حصیری یا ... آموزش ساخت عروسک های بامزه, آموزش تصویری ساخت عروسک, آموزش عروسک سازی, ...

مدل شکوفه یا Daisy pattern - بافت

http://trico.ir/مدل-شکوفه-یا-daisy-pattern-1883

مدل شکوفه یا Daisy pattern. ... طرح های قلاب بافی- بادبزن یا Fanfare · در قلاب بافی V بافت مدل · Thistle Sampler Square · Basketweave Stitch طرح های قلاب بافی- ...

بافت ژته ( اضافه کردن دانه با ایجاد سوراخ )

http://trico.ir/بافت-ژته-اضافه-کردن-دانه-با-ایجاد-سوراخ-1376

همانند تصویر نخ را بدون بافتن روی میل بگیرید و به بافت دانه های بعدی ادامه دهید. ... مدل شکوفه یا Daisy pattern · طرح های قلاب بافی- بادبزن یا Fanfare · در قلاب ...

تماس با ما - بافت

http://trico.ir/contactus

... آموزش ایلوستریتور - نکته ایلوستریتور: با استفاده از ابزار Blend پترن های تکرار ... مدل شکوفه یا Daisy pattern · طرح های قلاب بافی- بادبزن یا Fanfare · سبز  ...

آموزش بافت حصیری

http://trico.ir/آموزش-بافت-حصیری-143

... هم در پشت بافت بايد مدل دهيد هم در روي بافتابتدا چند رج کشباف یا جودونه ببافید ... آموزش بافتنی :: اضافه کردن دانه در بافتنی- روش دوم · طرح های قلاب بافی- مدل راه ...

دستکش بدون انگشت پاپیون دار- بافتنی

http://trico.ir/دستکش-بدون-انگشت-پاپیون-دار--بافتنی-1503

چون خیلی از دوستان در مورد گرد بافتن و یا برگشتن سوال کرده بودند به زودی با ... مدل شکوفه یا Daisy pattern · طرح های قلاب بافی- بادبزن یا Fanfare · در قلاب بافی ...

Thistle Sampler Square - بافت

http://trico.ir/thistle-sampler-square-1872

رج اول: دو پایه کوتاه در سومین زنجیره از قلاب بزنید,* یک زنجیره را جا بیندازید دو ... طرح های قلاب بافی- مدل شطرنجی · سارفون دخترانه قرمز با سه گل · اضافه کردن دانه ...