شغل هایی که در وب سایت نشونه درج می شوند در بیش از 160 وب سایت تبلیغات آنها نمایش داده می شود.

آموزش کلی برای تمام پاپوش ها در آرتاکاوا

کفش بافتني بچگانه (سري پنجم)

کفش بافتني بچگانه (سري پنجم)

کفش بافتني بچگانه (سري شش)

کفش بافتني بچگانه (سري شش)

بافت پاپوش روفرشی

بافت پاپوش روفرشی

پاپوش بافتنی

پاپوش بافتنی

پاپوش نوزاد

پاپوش نوزاد

بافت پاپوش نوزاد

بافت پاپوش نوزاد

بافت روفرشی

بافت روفرشی

بافت روفرشی سری دو

بافت روفرشی سری دو

پاپوش بابِت

پاپوش بابِت

آموزش مرحله به مرحله بافت کفش نوزاد

آموزش مرحله به مرحله بافت کفش نوزاد

کفش یا پاپوش مدل کیمونو

کفش یا پاپوش مدل کیمونو

روفرشی زنانه صورتی

روفرشی زنانه صورتی

کفش بافتنی :: پاپوش بابِت

برای بافت این پاپوشها نیاز به مهارت زیادی در قلاب بافی ندارید. کافیست زنجیره، پایه بلند و کوتاه را آموخته باشید و به همین سادگی یک جفت پاپوش بابِت بسیار شیک و دست بافت زمستانی داشته باشید.

کفش بافتنی :: پاپوش بافتنی

سایزها: سایز پای 29 تا 31-سایز پای 32 تا 34-سایز پای 35 تا 37-سایز پای 38 تا 40-سایز پای 41 تا 43-سایز پای 44 تا 46

کفش بافتنی :: بافت مرحله ای کفش نوزاد

طرزبافت : ابتدا ٤٥ دانه سر انداخته و ٤ رج بافت رکن ببافید وسط بافت را علامت بزنید. در بافت رکن پشت و روی کار از یک جهت بافته می شود.

کفش بافتنی :: پاپوش نوزاد

بافت این پاپوش زیبا را با 25 دانه شروع میکنید و 30 رج بافت ابری (همه رج از زیر) میبافید، بعد از پایان سی وپنج رج ، 10 دانه از ابتدای کار را کور میکنید و رنگ کاموا را عوض میکینم.طرز بافت در زیر توضیح داده شده است.

کفش بافتنی :: بافت پاپوش روفرشی

۵۴ دانه با رنگ سبز سر بیاندازید، کار را با مدل نخودی ادامه دهید.طرز بافت درزیر توضیح داده میشود.

کفش بافتنی :: بافت پاپوش نوزاد

طرز بافت: با رنگ سفید کاموا ، 39 دانه سر انداخته، کار بافت را با 6 رج مدل هاروش شروع کنید. در رج 7 از طرف چپ و راست 15 دانه جدا کرده، 9 دانه وسطی را با رنگ سفید کاموا به صورت ساده « از رو » ببافید.

کفش بافتنی :: بافت روفرشی

با دو میل شماره 5/2، 54 دانه با رنگ کاموای سبز سر بیاندازید، کار با مدل نخودی ادامه دهید.طرز بافت در زیر توضیح داده شده است.

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه