Basketweave Stitch طرح های قلاب بافی- مدل حصیری یا

بافت این مدل هرچند در ابتدا سخت به نظر میاد اما اگر شما مدلبافتن در پشت و جلو دانهرو خوب یاد گرفته باشید این مدل خیلی ساده ست

این طرح رو میتونید برای کلاه , شال گردن یا لوازم آشپزخانه استفاده کنید

013

تعداد زنجیره ها باید مضربی از 8 به علاوه دو باشد. مثلا 3ضربدر 8 میشه 24 به علاوه 2 میشه 26

رج اول: یک پایه بلند در سومین زنجیره از قلاب بزنید. و در باقی دانه ها هم هرکدام یک پایه بلند بزنید

رج دوم: دو زنجیره بزنید.در اولین دانه یک بافت در دانه جلویی داشته باشید.* در 4 دانه بعد بافت در دانه پشتی داشته باشید. در چهار دانه بعد بافت در دانه جلویی داشته باشید. قسمت بعد از ستاره را تا انتهای کار تکرار کنید. پایان رج شما با یک بافت در دانه جلویی هست. یک پایه بلند بالای دو زنجیره رج قبل بزنید

رج سوم: دو زنجیره بزنید. در اولین دانه در پشت دانه ببافید* در چهار دانه بعد در جلوی دانه ببافید. در چهار دانه بعد از پشت دانه ببافید. از قسمت ستاره به بعد را تکرار کنید. انتهای رج شما با بافتن در پشت دانه است.یک پایه بلند در بالای دو زنجیره ای رج قبل بزنید.

رج سه و پس ار آن رج دو را تکرار کنیدرا تکرار کنید تا زمانی که به اندازه دلخواه برسید

 5ba91c65fd38d156f718a744bd16fa35

63613413456213288T2biWgDAc

Row 1: dc in 3rd ch from hook and in each st across
Row 2: ch 2, turn, fpdc in first st, *bpdc in next 4 dc, fpdc in next 4 dc, rep from * to end, ending with a fpdc, dc in top of ch-2 on previous row.
Row 3: ch 2, turn, 1 bpdc in first fpdc,* fpdc in next 4 sts, bpdc in next 4 sts, rep from * to end, ending with a bpdc, 1 dc in top of ch-2 ch on previous row.
Repeat Row 3 and then Row 2 until appropriate length is reached.

Basketweave Stitch طرح های قلاب بافی- مدل حصیری یا | دونه دونه.کام

http://www.doonedoone.com/archives/3096

Basketweave Stitch طرح های قلاب بافی- مدل حصیری یا ... بافت این مدل هرچند در ابتدا سخت به نظر میاد اما اگر شما مدل بافتن در پشت و جلو دانه رو خوب یاد گرفته باشید ...

آموزش بافت حصیری | دونه دونه.کام

http://www.doonedoone.com/archives/tag/آموزش-بافت-حصیری

Basketweave Stitch طرح های قلاب بافی- مدل حصیری یا ... بافت این مدل هرچند در ابتدا سخت به نظر میاد اما اگر شما مدل بافتن در پشت و جلو دانه رو خوب یاد گرفته باشید ...

Basketweave Stitch طرح های قلاب بافی- مدل حصیری یا - بافت

http://trico.ir/basketweave-stitch-طرح-های-قلاب-بافی--مدل-حصیری-یا-1871

Basketweave Stitch طرح های قلاب بافی- مدل حصیری یا. ... باشید این مدل خیلی ساده ست. این طرح رو میتونید برای کلاه , شال گردن یا لوازم آشپزخانه استفاده کنید ...

طرح های قلاب بافی- بادبزن یا Fanfare - بافت

http://trico.ir/طرح-های-قلاب-بافی--بادبزن-یا-fanfare-1882

طرح های قلاب بافی- بادبزن یا Fanfare. ... در قلاب بافی V بافت مدل · Thistle Sampler Square · Basketweave Stitch طرح های قلاب بافی- مدل حصیری یا · بافت جارویی ...

آموزش بافتنی

http://trico.ir/category/آموزش-بافتنی-1000

مدل شکوفه یا Daisy pattern · طرح های قلاب بافی- بادبزن یا Fanfare · در قلاب بافی V بافت مدل · Thistle Sampler Square · Basketweave Stitch طرح های قلاب بافی- مدل ...

آموزش بافت حصیری

http://trico.ir/آموزش-بافت-حصیری-143

تفاوت بافت مدل در پشت و جلوي كار در دانه ي دوم است كه در پشت كار به تنهايي ... Thistle Sampler Square · Basketweave Stitch طرح های قلاب بافی- مدل حصیری یا ...

طرح های قلاب بافی- مدل پیچ - بافت

http://trico.ir/طرح-های-قلاب-بافی--مدل-پیچ-1731

سر قلاب که از طرف دیگر کار خارج شد نخ را دور ان بیندازید و از دانه خارج کنید. انقدر نخ را بکشید تا حلقه ای که داخل قلاب هست همسطح پایه بلند ها بشود.ا ...

در قلاب بافی V بافت مدل

http://trico.ir/در-قلاب-بافی-v-بافت-مدل-1873

در زمین زنجیره از زنجیره های سه تایی اخر رج یک پایه بلند بزنید. ... Thistle Sampler Square · Basketweave Stitch طرح های قلاب بافی- مدل حصیری یا · بافت جارویی ...

آموزش بافتنی | trico.ir

http://trico.ir/

Thistle Sampler Square · Basketweave Stitch طرح های قلاب بافی- مدل حصیری یا ... آموزش ساخت عروسک های بامزه, آموزش تصویری ساخت عروسک, آموزش عروسک سازی, ...

طرح های قلاب بافی- زیگزاک - بافت

http://trico.ir/طرح-های-قلاب-بافی--زیگزاک-1796

طرح های قلاب بافی- زیگزاک. ... بافی- بادبزن یا Fanfare · در قلاب بافی V بافت مدل · Thistle Sampler Square · Basketweave Stitch طرح های قلاب بافی- مدل حصیری ...

پایه کوتاه در قلاب بافی - بافت

http://trico.ir/پایه-کوتاه-در-قلاب-بافی-1443

مانند تصویر قلاب رو در زیر اولین بافت (اشک) ببرید و از طرف دیگر خارج کنید. ... Thistle Sampler Square · Basketweave Stitch طرح های قلاب بافی- مدل حصیری یا ...

بافت ژته ( اضافه کردن دانه با ایجاد سوراخ )

http://trico.ir/بافت-ژته-اضافه-کردن-دانه-با-ایجاد-سوراخ-1376

همانند تصویر نخ را بدون بافتن روی میل بگیرید و به بافت دانه های بعدی ادامه دهید. ... Thistle Sampler Square · Basketweave Stitch طرح های قلاب بافی- مدل حصیری یا ...

مدل شکوفه یا Daisy pattern - بافت

http://trico.ir/مدل-شکوفه-یا-daisy-pattern-1883

مدل شکوفه یا Daisy pattern ... رج دو: یک دانه از زیر ببافید,* مدل شکوفه را ببافید. ... Thistle Sampler Square · Basketweave Stitch طرح های قلاب بافی- مدل حصیری ...

آموزش بافتنی :: آموزش بافت دایره

http://trico.ir/آموزش-بافتنی-آموزش-بافت-دایره-1141

۲) قلاب رو از زیر نخ‌ها یا به عبارتی از داخل حلقه عبور میدیم، با قلاب نخ رو گرفته ... Thistle Sampler Square · Basketweave Stitch طرح های قلاب بافی- مدل حصیری یا ...

کلاه بافتنی :: بافت کلاه نوزاد

http://trico.ir/کلاه-بافتنی-بافت-کلاه-نوزاد-155

ابتدا کار بافت را با 70 دانه شروع کرده 1 رج آن را « مدل هاروش» ببافید. ... بافت مدل · Thistle Sampler Square · Basketweave Stitch طرح های قلاب بافی- مدل حصیری یا ...

Thistle Sampler Square - بافت

http://trico.ir/thistle-sampler-square-1872

رج اول: دو پایه کوتاه در سومین زنجیره از قلاب بزنید,* یک زنجیره را جا بیندازید دو ... در قلاب بافی V بافت مدل · Basketweave Stitch طرح های قلاب بافی- مدل حصیری یا ...