طلاق های ساعتی!

سرویس زناشویی جوان ایرانی؛ بخش دانستنی های جنسی:

گذشت آن روزهایی که طلاق مانند مهری بر پیشانی مرد و زنی که از زندگی مشترک بیرون امده بودند، خودنمایی می کرد و ماجرای طلاقشان گاه تا پایان عمر ورد زبان دست و دشمن بود، این روزها آنقدر همه در اطراف و اکناف خود زن و مرد طلاق گرفته و طلاق داده دارند که در برخورد با این پدیده زیاد تعجب نمی کنند.

بر اساس سرشماری سال 75 تعداد زنان سرپرست خانوار ایران چیزی حدود یك میلیون و 200 هزار نفر بوده که این تعداد در سال 85 به بیش از یك میلیون و 600 هزار نفر و در سال90 به بیش از 2میلیون و 550 هزار نفر رسیده است. آمار مربوط به سال91 نشان می‌دهد كه در این سال در هر ساعت 16طلاق اتفاق افتاده است حال آنكه، آمار جدید نشان می‌دهد در سال92 این رقم به 18طلاق در ساعت رسیده است. در هر حال مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال کشور از افزایش 3/4 درصدی آمار طلاق در سال گذشته (1392) خبر داده و گفته: در مقابل هر 100 ازدواج، 20/1طلاق وجود دارد که این آمار نگران کننده است. علی اکبر محزون افزوده: 155 هزار و 369 واقعه طلاق سال گذشته در کشور رخ داده که از این تعداد 144 هزار و 83 مورد در شهرها و 11 هزار و 286 مورد در روستاها انجام شده است. وی با بیان اینکه 3/49 درصد طلاق‌ها در پنج سال اول زندگی رخ داده، ادامه داده: 2/14 درصد از مواد طلاق نیز مربوط به 10 سال اول زندگی مشترک بوده است.

افزایش طلاق؛ مولفه جامعه در حال گذار

یکی از مهم ترین دلایلی که امار های طلاق در جامعه ما با چنین شدتی شیب صعودی را طی می کند، این است که جامعه ما در این سالها روزگار گذر از سنت به مدرنیته را طی می کند، به این  معنا که در عین وجود مولفه های سنتی در جامعه، مشخصه های مدرن نیز متولد شده اند و در این میان خانواده های ما در میان سنت و مدرنیته معلق اند و نه سنتی مطلق به حساب می آیند و نه مدرن صرف. در چنین شرایطی هم افراد به صرف نزدیکی به هر کدام از این دو قطب، عملکرد های متفاوتی را از خود بروز می دهند این در حالی است که  در عین  گسترش روز افزون روند مدرنیته در تمام اجزای جامعه، هنوز هم پایه های اجتماع بر فرهنگ سنتی بنیان دارد.

در دهه های اخیر با گسترش مولفه های غربی در کشور ما، پای مشخصه های مدرنیته هم به جامعه گشوده شد و پس از مدتی دیگر طلاق گرفتن مانند گذشته تابو و عمل خارج از عرف و عادت محسوب نمی شد. رواج شبکه های ماهواره ای فارسی زبان وسریالهایی خیانت محورشان هم از دیگر عواملی بود که به سست کردن پایه زندگی های خانوادگی کمک کرد، تا جایی که این روزها در کشور ما هر ساعت،  18 بار عرش خدا را با خوانده شدن خطبه طلاق به لرزه در می آید

فردگرایی؛ شاخصه اصلی جامعه مدرن

ماجرای افزایش نجومی امارهای طلاق که این روزها گریبان جامعه ما را گرفته است، اتفاقی است که چندین دهه پیش در جوامع اروپایی که روند گذار را به سمت مدرینته طی می کردند، آغاز شده بود. جامعه شناسان ، فرد گرایی را مهم ترین مولفه جامعه مدرن می دانند به این معنا که با مدرن شدن جوامع ارزشمندی گروه ، طایفه ، قوم و خانواده جای خود را به اصالت فرد می دهد و در جوامع مدرن دیگر این منافع فرد است که بیشترین اهمیت را دارد و مانند جوامع سنتی، مردم برای منافع گروه و جمعی که در عضویت ان قرار دارند از حقوق و منافع خود نمی گذرند. در چنین جوامعی است که تمایل به تجرد و زندگی به تنهایی و دور از تعهدات خانوادگی رواج بیشتری پیدا می کند و افراد تا جای ممکن سعی می کنند از مسئولیت های زندگی خانوادگی دوری کنند. در دهه های اخیر با گسترش مولفه های غربی در کشور ما، پای مشخصه های مدرنیته هم به جامعه گشوده شد و پس از مدتی دیگر طلاق گرفتن مانند گذشته تابو و عمل خارج از عرف و عادت محسوب نمی شد. رواج شبکه های ماهواره ای فارسی زبان وسریالهای خیانت محورشان هم از دیگر عواملی بود که به سست کردن پایه زندگی های خانوادگی کمک کرد، تا جایی که این روزها در کشور ما هر ساعت،  18 بار عرش خدا را با خوانده شدن خطبه طلاق به لرزه در می آید.

طلاق و افزایش زنان سرپرست خانوار

یکی از مهم ترین پیامدهای طلاق در کشور ما افزایش زنانی است که پس از جدایی مجبور هستند به تنهایی هزینه معاش خود و گاه فرزندانشان را تامین کند. این در حالی است که غالب این زنان شاغل نیستند و از لحاظ مالی مستقل به حساب نمی ایند. بر اساس سرشماری سال 75 تعداد زنان سرپرست خانوار ایران چیزی حدود یك میلیون و 200 هزار نفر بوده است. این تعداد در سال 85 به بیش از یك میلیون و 600 هزار نفر و در سال90 به بیش از 2میلیون و 550 هزار نفر رسیده است.یك بررسی ساده نشان می‌دهد كه در یك دوره 10ساله تعداد زنان سرپرست خانوار 39درصد افزایش داشته است اما، در یك دوره پنج‌ساله یعنی از سال 85 تا سال90 شاهد رشد 53درصدی تعداد زنان سرپرست خانوار اتفاق افتاده که همین امر نشان از افزایش امار طلاق در کشور است. این در حالی است که این افزایش 53 درصدی پیامدهای بسیاری را در پی دارد چون در غالب موارد زنان مطلقه که سرپرستی خود و طفلشان را بر عهده دارند، برای تامین معاش با مشکلات عدیده ای روبرو می شوند. اشتغال این زنان در مراکز خصوصی به دلیل دید نامناسبی که در خصوص زنان مطلقه وجود دارد، مستعد آسیب های بسیاری است و از طرف دیگر عدم استقلال مالی  دشواری های گسترده ای را به زندگی زنان سرپرست خانوار تزریق می کند.

یکی از مهم ترین پیامدهای طلاق در کشور ما افزایش زنانی است که پس از جدایی مجبور هستند به تنهایی هزینه معاش خود و گاه فرزندانشان را تامین کند. این در حالی است که غالب این زنان شاغل نیستند و از لحاظ مالی مستقل به حساب نمی آیند

ازدواج با چشمان باز مانعی برای طلاق

در این میان و در شرایطی که کاهش آمار ازدواج و افزایش آمار طلاق برجسته ترین مولفه آمارهای جامعه است، نهادهای دولتی و سازمان ملی جوانان باید با توجه به حجم بالای جمعیت جوان شرایط را برای ازدواج سنجیده و در عین حال تحکیم بنیان خانواده هایشان فراهم کنند. در شرایط این روزها که بیکاری و مشکلات اقتصادی یکی از مهم ترین دلایل طلاق در جامعه ما است، معلوم است که جر با ساخت زیرساخت های اجتماعی نمی توان جوانان را به ازدواج و در ادامه پایبندی به زندگی خانوادگی ترغیب کرد. از طرف دیگر رسانه ها هم باید با پرداخت به پیامدهای طلاق، زن و شوهر های جوان را از تصمیم های نسجیده باز دارند تا هر زوجی در برخورد با مشکلی کوچک، این اجازه را به خود ندهد که به راحتی نام طلاق را بر لب بیاورد.

سپیده آماده

طلاق های ساعتی! - تبیان

http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=278035

18 مه 2014 ... آمار مربوط به سال91 نشان می‌دهد كه در این سال در هر ساعت 16طلاق اتفاق افتاده ... یکی از مهم ترین دلایلی که امار های طلاق در جامعه ما با چنین شدتی شیب ...

ساعتی 16 زوج طلاق می‌گیرند/ خیانت، مشکلات جنسی و تورم مهمترین ...

http://www.mehrnews.com/news/2010874/ساعتی-16-زوج-طلاق-می-گیرند-خیانت-مشکلات-جنسی-و-تورم-مهمترین

10 مارس 2013 ... طلاق دیگر در بین زوج های ایرانی عادی شده است و با کوچکترین مشکلی جدایی را بهترین راهکار ... یعنی هر ساعت 16 زوج در ایران از یکدیگر جدا می شوند.

18 طلاق در هر ساعت در ايران و سیاه نمایی در فیلم های اجتماعی - سلام سینما

http://www.salamcinama.ir/news/1582/18-طلاق-در-هر-ساعت-در-ايران-و-سیاه-نمایی-در-فیلم-های-اجتماعی

به گزارش سلام سینما پوريا ذوالفقاري در روزنامه اعتماد در مقاله ای به بررسی سیاه نمایی و فیلم اجتماعی در سینما و جامعه ما پرداخته است. در این یادداشت که با عنوان «از  ...

۱۵ درصد طلاق های گناباد به دلیل استفاده از شبکه های ماهواره است - گناپا ...

http://www.gonapa.ws/content/view/4716/37/

19 سپتامبر 2014 ... ۱۵ درصد طلاق های گناباد به دلیل استفاده از شبکه های ماهواره است, متفرقه ... خبر داد و افزود: برنامه های هفته دفاع مقدس از روز دوشنبه ۳۱ شهریورماه ساعت ۸ ...

ساعت 24 - طلاق توافقی، مسیری که پرتردد می شود

http://www.saat24.com/fa/doc/news/28479/طلاق-توافقی-مسیری-پرتردد-می-شود

7 ا کتبر 2014 ... سایت خبری تحلیل ساعت 24- با دگرگون شدن سبک زندگی و کم رنگ تر شدن پایبندی به آداب و رسوم در دهه های اخیر، طلاق نیز با هویت های گوناگون در ...

هر ساعت 18 طلاق در سال 92 در کشور ثبت شد - خبرآنلاین

http://www.khabaronline.ir/detail/350943

22 آوريل 2014 ... افزایش آمار طلاق و کاهش ازدواج از نگرانی های جدی چند سال اخیر کشور شده است.

طلاق عاطفی در چه خانواده هایی بیشتر است؟ - شفقنا - Shafaqna

http://life.shafaqna.com/family/item/24497-طلاق-عاطفی-در-چه-خانواده-هایی-بیشتر-است؟.html

1 سپتامبر 2014 ... این پژوهشگر و نویسنده مسائل اجتماعی به تغییر سبک زندگی در کاهش آمار های طلاق عاطفی اشاره کرد و افزود: زوجین ساعت های طولانی مجبور هستند در ...

سایت تفریحی و سرگرمی* همه چی از همه جا *

http://alborz-pic.mihanblog.com/

17 آگوست 2014 ... برچسب ها : طلاق های پر سر و صدای چهره های مشهور سینمای ایران، ... او در یک ساعت نقشی رنگارنگ از تیم و بازکن مورد علاقه شما را روی مو هایتان با ...

طلاق های عاطفی روند سازش را در خانواده ها کند کرده است - ایرنا

http://www.irna.ir/fa/News/81333683/

کد خبر: 81333683 (4264444) | تاریخ خبر: 09/07/1393 | ساعت: 10:6| ... وی برنامه های ماهواره و افزایش سامانه های تلفن همراه را در رشد آمار طلاق کشور موثر دانست و اضافه ...

طلاق های عاطفی روند سازش را در خانواده ها کند کرده است - ایرنا

http://www.irna.ir/fa/News/81333346/

کد خبر: 81333346 (4263883) | تاریخ خبر: 08/07/1393 | ساعت: 23:24| ... وی هجوم ماهواره و سامانه های تلفن همراه را در رشد آمار طلاق کشور موثر دانست و اضافه کرد: تعدادی  ...

۶ بار ازدواج و طلاق تنها در ۱۲ ساعت+ تصاویر - صفحه اول روزنامه هاي ...

http://www.shomanews.com/News/?Id=36087

23 سپتامبر 2014 ... شبکه مردمی اطلاع رسانی(شمانیوز): روزنامه اسپانیایی"لافانگواردیا" نوشت:هم اکنون مراکز امنیتی در اروپا نگران موج بازگشت دختران و زنان حامله ...

بهار نیوز - طلاقهای جنجالي در سینمای ایران/تصاویر

http://baharnews.ir/vdcf1ydt.w6dyxagiiw.html

13 آگوست 2014 ... گروه فرهنگی: همه طلاق های پر سرو صدای سینمای ایران که از گذشته تا به حال ... آخرين بروز رسانی در 1393/08/08 ساعت 10:36:17 | تعداد اخبار امروز: 29 ...

هر ساعت چند نفر در ایران طلاق می گیرند؟

http://www.asredeylam.ir/module-news-11760

30 سپتامبر 2014 ... رئیس مرکز تخصصی درمانی دی تهران می گوید در ایران در هر ساعت بین 17 ... های شهرستان رامیان با بیان این مطلب که آمار طلاق در جامعه کنونی برازنده ...

طلاق در ایران - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

http://fa.wikipedia.org/wiki/طلاق_در_ایران

قوانین طلاق در ایران بر پایه فقه اسلامی و صدور حکم درباره طلاق در چارچوب صلاحیت ... ۴ درصدی طلاق در سه‌ماهه نخست سال ۱۳۹۳ حکایت از بیشترین طلاق‌های ثبت شده زنان به میزان .... این صفحه آخرین‌بار در ‏۲ اکتبر ۲۰۱۴ ساعت ‏۰۵:۱۸ تغییر یافته‌است.

جدایی زوج جوان پس از ۴۸ ساعت - شبکه خبر

http://www.irinn.ir/news/70082/جدایی-زوج-جوان-پس-از-۴۸-ساعت

1 نوامبر 2014 ... جدایی زوج جوان پس از ۴۸ ساعت ... در پایان این جلسه تلاش های قاضی برای منصرف کردن این زوج از طلاق بی نتیجه ماند و حکم طلاق توافقی صادر شد.

طلاق های پر سر و صدای سینمای ایران | آفتاب

http://www.aftabir.com/news/article/view/2014/08/12/441851

12 آگوست 2014 ... همه طلاق های پر سرو صدای سینمای ایران که از گذشته تا به حال حاشیه های زیادی را هم در بر داشته است و حالا جدید ترین زوجی که به تازگی ازدواج کرده ...