شغل هایی که در وب سایت نشونه درج می شوند در بیش از 160 وب سایت تبلیغات آنها نمایش داده می شود.

اختلافات مذهبی و اثرات آن در زندگی مشترک

دو نفر که در شروع یک رابطه هستند احساس می کنند که هیچ چیزی نمی تواند عشق آنها را بگیرد و آن دو را نسبت به هم بد بین کند ، حال که نمی دانند در آینده مشکل اختلافات مذهبی

اختلافات اساسی را جدی بگیرید

اول زندگیست، داشتن اینچنین اختلافاتی کاملا طبیعی می باشد، به جای اینکه این اختلافات را فتنه ای برای زندگیمان کنیم و کام خود و کام همسرمان را تلخ کنیم در چنین بهتر است

اختلافهای رایج بعد از عقد

خیلی وقت ها مسائلی در زمان عقد پیش می آید که باعث اختلاف بین دختر و پسر یا خانواده های آنها می شود. واقعیت این است که دختر و پسر در حال شناخت خصوصیات فردی و اجتماعی یكدیگرند و هنوز به عادات شخصی،

اختلاف هایی که به سعادت زندگی مشترک آسیب می زند

متأسفانه مردان ما بسیار معتقدند كه همسری زیبا داشته باشند در حالی كه در آمار جهانی بهداشت زیبایی نمره 25 و تفكر 300 نمره دارد ، زیبایی دوره محدودی دارد ولی ما نمی توانیم تفكر و تعلیم و تربیت را انكار كنیم .

اختلاف نظر دوران نامزدی را چقدر جدی بگیریم؟

در ابتدا باید دوران نامزدی و عقد را از یکدیگر تفکیک کرد. دوران نامزدی دورانی است که قراردادی بین خانواده ها بسته می‌شود تا دختر و پسر همدیگر را بهتر بشناسند

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه