شغل هایی که در وب سایت نشونه درج می شوند در بیش از 160 وب سایت تبلیغات آنها نمایش داده می شود.

ابراز علاقه های کسل کننده

به حدی او را دوست دارم که تحمل یک روز دوری از او آزارم می دهد. همسرم به دوستانم حسادت می کند، هر وقت به خواهرم ابراز علاقه می کنم، همسرم عصبانی می شود.

ابراز علاقه به قصد ازدواج یا ...!!؟؟

همه چیز برایتان مثل برق می گذرد و شما بیشتر از پیش به او دل بسته شده اید. نمی دانید که آیا درست است یا نه؟ ولی به قول شاعر با خود می گویید:

ابراز خشم در میان همسران

خشم همیشه نقطه شروع یک دعوای آتشین بین زوج‌ها است. شروعی که شاید اگر زودتر پیش‌بینی‌اش کنید یا اگر بلد باشید با آن کنار بیایید، خیلی از مشکلات‌تان خود به خود مرتفع شود.

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه