معرفی مخنث – مرد زن نما

معرفی مخنث – مرد زن نما

 

تألیف و ترجمه: سید هاشم ناجی موسوی جزایری
 
مخنث به مردی می گویند که خود را به صورت زن درمی آورد و رفتار زنانه دارد که متأسفانه در جامعه ی امروز بشر، مردان زن نما بسیار هستند!
پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمود: از امّت من بشمار نمی آید مردی را که خود را به صورت زن درمی آورد.(1)
در حدیث آمده است: پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) مورد نهی شدید قرار می داد از اینکه مردی خود را به زنان شبیه سازد.(2)
زن نمائی یک مرد و رفتار زنانه ی او به قصد تهییج شهوت در مردان و تحریک غریزه ی جنسی آنها موارد مختلف و نمودها و نشانه های ظاهری و غیرظاهری متعدّد و متفاوتی می تواند داشته باشد.
در این مقاله مختصراً به پاره ای از آن موارد اشاره می گردد:

1ــ آرایش و زینت زنانه داشتن

در حدیثی که پیرامون علائم آخرالزمان می باشد آمده است: در آن زمان، مردان، خود را مانند زنان آرایش و زینت می کنند و رفتاری زنانه دارند. آنها منافقین این امّت در آخرالزمان هستند.(3)

2ــ نازک کردن صدا مانند صدای زنان

حضرت امیرالمؤمنین (علیه السلام) فرمود: اگر دیدید مردی را که مانند زنان سخن می گوید (یعنی: صدای خود را برای تهییج شهوت مردان مانند زنان نازک می کند) و مانند زنان راه می رود و از مردان می خواهد تا با او همبستر شوند. چنین شخصی را سنگسار کنید و مرگ را برای او طلب نمائید.(4)

3ــ پوشیدن لباس زنانه

در حدیث آمده است: پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) مورد لعن و نفرین قرار داد مردی را که لباس زنانه می پوشد.(5)
پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمود: خدا لعنت می کند مردی را که لباس زنانه می پوشد.(6)
در حدیثی که پیرامون علائم آخرالزمان می باشد آمده است: در آن زمان، مردان خود را با پوشیدن لباس زنانه زینت می کنند و بدینوسیله حیاء و عفّت از آنها دور می گردد.(7)
از امام صادق (علیه السلام) درباره ی مردی که لباس و پوشش او شبیه پوشش و لباس زنانه می باشد سؤال شد؟
امام صادق (علیه السلام) به این مضمون فرمود: من کراهت دارم و دوست ندارم از اینکه پوشش مردی شبیه پوشش زنان باشد.(8)

4ــ رفتار و سلوک و اطوار زنانه داشتن

روزی حضرت امیرالمؤمنین (علیه السلام)ــ در مسجد رسول الله (صلی الله علیه و آله) مردی را مشاهده فرمودند که رفتار و اطوار زنانه داشت. در این هنگام حضرت امیرالمؤمنین (علیه السلام) به او فرمود: از مسجد رسول خدا بیرون برو. زیرا رسول الله (صلی الله علیه و آله) چنین شخصی را مورد لعن و نفرین قرار داد.(9)

مخنّث بودن

در حدیث آمده است: پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) مورد لعن و نفرین قرار داد مردانی را که با مردان دیگر، آمیزش جنسی می کنند.(10)

آثار سوء و عواقب شوم در دنیا

لعن و نفرین الهی بر آنها

پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمود: خداوند متعال چهار گروه را از روی عرش مورد لعن و نفرین قرار داد. و ملائکه نیز آمین گفتند.
از جمله ی آنها: مردی است که خود را به زنان شبیه می سازد؛ در حالی که خدای متعال او را مرد آفریده است و زنی که خود را به مردان شبیه سازد؛ در حالی که خداوند متعال او را زن آفریده است.(11)
پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمود: خداوند لعن و نفرین فرمود و ملائکه نیز آمین گفتند مردی که خود را شبیه زن درآورد و زنی که خود را به مردان شبیه سازد.(12)
پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمود: خداوند متعال لعن و نفرین کرد مردانی که خود را شبیه زنان قرار می دهند و زنانی که خود را به مردان شبیه می سازند.(13)

لعن و نفرین پیامبر (صلی الله علیه و آله) بر آنها

امام صادق (علیه السلام) فرمود: پیامبر (صلی الله علیه و آله) لعن و نفرین فرمود مردانی را که خود را شبیه زنان می سازند و زنانی که خود را شبیه مردان می کنند.(14)
حضرت امیرالمؤمنین (علیه السلام) می فرماید: روزی کنار پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) در مسجد نشسته بودم که مردی مخنّث (یعنی: مردی که مرتکب عمل لواط و همجنس بازی می گردد) وارد شده و به پیامبر (صلی الله علیه و آله) سلام گفت.
پیامبر (صلی الله علیه و آله) جواب سلام او را دادند. سپس پیامبر (صلی الله علیه و آله) صورت خود را رو به زمین کرده و کلمه ی استرجاع (15) را بر زبان جاری ساختند.
در این حین پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرمود: آیا چنین افرادی در میان امّت من وجود دارد؟
بدرستیکه وجود چنین افرادی در میان یک امّت باعث نزول عذاب قبل از قیامت می گردد.(16)

کیفر و عقوبت در آخرت و روز قیامت

پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمود: چهار گروه در دنیا و آخرت مورد لعن و نفرین قرار گرفته اند و ملائکه نیز بر این لعن و نفرین آمین گفتند.
از جمله ی آنها: مردی است که با اینکه خداوند عزّ و جلّ او را مرد آفریده است خود را به صورت زن درمی آورد و شبیه زنان قرار می دهد.(17)

پی‌نوشت‌ها:

1ــ قال رسول الله (صلی الله علیه و آله): لیس منّا من تشبّه بالرجال من النساء.
و لا من تشبّه بالنساء من الرجال (میزان الحکمة ج 5 ص 1868 نقله عن کنز العمّال).
2ــ کان رسول الله (صلی الله علیه و آله): یزجر الرج یتشبّه بالنساء (مکارم الأخلاق ج 1 ص 257)
3ــ قال رسول الله (صلی الله علیه و آله) لإبن مسعود: یا إبن مسعود سیأتی من بعدی أقوام: ... یتزیّنون بزینة المرأة لزوجها. و یتبّرجون تبرّج النساء...
هم منافقوا هذه الامّة فی آخرالزمان ... (مکارم الأخلاق ج 2 ص 344).
4- عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال: أمیرالمؤمنین (علیه السلام): إذا کان الرجل. کلامه. کلام النساء.
(و مشیته مشیة النساء) و یمکّن من نفسه. فینکح. کما تنکح المرأة، فأرجموه و لاتستحیوه! (الکافی ج 7 ص 267 و تهذیب الأحکام ج 10 ص 171 و دعائم الإسلام ج 2 ص 455 و الجعفریات ص 212).
5- لعن رسول الله (صلی الله علیه و آله) الرجل یلبس لبسة المرأة (میزان الحکمة ج 9 ص 3687).
6- قال رسول الله (صلی الله علیه و آله): لعن الله الرجل یلبس لبسة المرأة.
و المرأة تلبس لبسة الرجل (میزان الحکمة ج 5 ص 1868 نقله عن الترغیب و الترهیب).
7- (من جملة ما جاء فی حدیث حول ملاحم آخرالزمان و أشراط الساعة): ... و تزیّن الرجال بثیاب النساء. و ذهب عنهم قناع الحیاء (جامع الأخبار ص 369).
8- عن سماعة بن مهران عن أبی عبدالله (علیه السلام)ــ أو أبی الحسن (علیه السلام)ــ سئل عن الرجل یجرّ ثوبه؟
قال (علیه السلام): إنّی لأکره أن یتشبّه بالنساء (مکارم الأخلاق ج 1 ص 256).
9- عن زید بن علیّ عن آبائه عن علیّ (علیه السلام): إنّه رأی رجلاً به تأنیث فی مسجد رسول الله (صلی الله علیه و آله).
فقال (علیه السلام) له: اُخرج من مسجد رسول الله (صلی الله علیه و آله). یا من لعنه رسول الله (صلی الله علیه و آله)(علل الشرائع ج 2 ص 384).
10- قال الإمام الصادق (علیه السلام): لعن رسول الله (صلی الله علیه و آله) المتشبّهین من الرجال بالنساء.
و المتشبّهات من النساء بالرجال. قال (علیه السلام): و هم المخنّثون. و اللاتی ینکحن بعضهنّ بعضاً (الکافی ج 5 ص 550). (راجع: المحاسن ج 1 ص 202 و عقاب الأعمال ص 317).
11- قال رسول الله (صلی الله علیه و آله): أربع لعنهم الله من فوق عرشه و أمّنت علیه ملائکته.
... و الرجل یتشبّه بالنساء و قد خلقه الله ذکراً ــ.
و المرأة تتشبّه بالرجال و قد خلقها الله اُنثی ... (مجمع البیان ج 7 ص 220).
12- قال رسول الله (صلی الله علیه و آله): لعن الله و أمنت الملائکة علی رجل تأنّث. و إمرأة تذکّرت (مستدرک الوسائل ج 14 ص 156).
13- قال رسول الله (صلی الله علیه و آله): لعن الله المتشبّهین من الرجال بالنساء.
و المتشبّهات من النساء بالرجال (علل الشرائع ج 2 ص 384 و الکافی ج 8 ص 71).
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله): لعن الله المتشبّهات بالرجال من النساء.
و لعن الله المتشبّهین من الرجال بالنساء (الکافی ج 5 ص 552).
14- عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال: لعن رسول الله (صلی الله علیه و آله) المتشبّهین من الرجال بالنساء.
و المتشبّهات من النساء بالرجال... (الکافی ج 5 ص 550 و المحاسن ج 1 ص 202 و عقاب الأعمال ص 317).
15- یعنی فرمود: إنّا لله و إنّا إلیه راجعون.
16- قال أمیرالمؤمنین (علیه السلام): کنت مع رسول الله (صلی الله علیه و آله) جالساً فی المسجد. حتّی أتاه رجل به تأنیث. فسلّم علیه. فردّ (صلی الله علیه و آله) علیه.
ثمّ أکبّ رسول الله (صلی الله علیه و آله)ــ فی الأرض یسترجع. ثمّ قال (صلی الله علیه و آله): مثل هؤلاء فی امّتی؟!
إنّه لم یکن مثل هؤلاء فی امة إلاّ عُذّبت قبل الساعة (علل الشرائع ج 2 ص 384 الباب 385).
(و جاء فی بحار الانوار ج 76 ص 65 باب: تحریم اللواط).
(و جاء فی وسائل الشیعة ج 20 ص 338 باب: تحریم اللواط).
17- قال رسول الله (صلی الله علیه و آله): أربعة لعنوا فی الدنیا و الآخرة و أمّنت الملائکة ــ.
رجل جعله الله ذکراً. فأنّث نفسه. و تشبّه بالنساء.
و إمرأة جعلها الله انثی. فتذکّرت. و تشبّهت بالرجال.
و الّذی یضلّ الأعمی.
و رجل حصور.
و لم یجعل الله حصوراً إلاّ یحیی بن زکریا (میزان الحکمة ج 9 ص 3688 تألیف: سماحة العلاّمة حجّة الإسلام و المسلمین الحاج الشیخ محمّد المحمّدی الرازی دام عزّه العالی نقله عن کنز العمّال).

منبع مقاله: ناجی موسوی جزایری، سید هاشم، (1389)، مردان رحمت شده و مردان نفرین شده، قم: ناجی جزایری، چاپ اول. 

لطفعلی‌خان زند - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

http://fa.wikipedia.org/wiki/لطفعلی‌خان_زند

یا رب ستدی مملکت از همچو منی, دادی به مخنثی، نه مردی نه زنی. از گردش روزگار معلومم ... ۱ معرفی لطفعلی خان زند; ۲ خدمات لطفعلی خان زند در راه سازندگی. ۲.۱ جاده سوشه; ۲.۲ ...

مجله مرد روز | فیس‌بوک - Facebook

https://fa-ir.facebook.com/marderooz.mag

‏مجله « مرد روز» خواهان معرفی ماهیتِ مثبت مردان ایرانی، به عنوان همسران، برادران،... ... View 1 more comment ... Aria Amadi البته فکر نمیکنم این تنها مخصوص زنان باشه . .... مولوی داستانِ لوطی ای را نقل میکند که مرد مخنثی را برای تمتع جنسی به خانه می ...

حکایت آن مخنث و پرسیدن لوطی ازو در حالت لواطه کی این ...

http://vista.ir/content/99962/حکایت-آن-مخنث-و-پرسیدن-لوطی-ازو-در-حالت-لواطه-کی-این-/

چون که مردی نیست خنجرها چه سود, چون نباشد دل ندارد سود خود .... لیست قیمت یونولیت سقفی، یونولیت ورق، فوم پلی استایرن… ... آدم‌های این روزگار، باری به هر جهتند؛ سنتی‌ها بی مایه و به دردنخور و کهنه و املند؛ زن و مردها روی مسایل مبتذل زندگی، دور می‌خورند و. .... اقدام تکان‌ دهنده یک نابغه روس + عکس · مرد زن نمای بازداشت شده در اصفهان + ...

فاعل و مفعول - negah

http://www.newnegah.org/articles/2012-08-02-20-52-27

2 آگوست 2012 ... صفحه اولمعرفی کوتاه دین بهائینگاهی تصویری به دین بهائیقرائت کتاب طلوعی دیکر ... تعجبی ندارد كه در ذهن مصرف كننده اين واژگان زن هم مفعول باشد، ولی فعلاً این مسأله موضوعِ ... مولوی داستانِ لوطی ای را نقل میکند که مرد مخنثی را برای تمطع جنسی به خانه میبرد. ... http://www.aftabir.com/news/view/2008/feb/27/ ...

احادیث پیامبر محمد - کتاب نهج الفصاحه - قسمت 23 - شهید آوینی

http://www.aviny.com/nahj-fasahe/fasahe-23.aspx

اينكه مرد باده زن زنا كند گناه آن كمتر است تا با زن همسايه خويش زنا كند و اين كه مرد از ده خانه دزدى كند براى وى آسان است تا از خانه ... خدا مردان مخنث و زنان مرد نما را لعنت كند.

پدیده ای به نام آرایش آقایان(!)، از ابروهای باریک تا اپیلاسیون - پارسینه

http://www.parsine.com/fa/news/203225/پدیده-ای-به-نام-آرایش-آقایان-از-ابروهای-باریک-تا-اپیلاسیون

16 ا کتبر 2014 ... علاوه بر این انواع تاتو و خال‌کوبی‌های رنگی نیز در این مراکز انجام ..... به هر صورت اين مردان مخنث هستند و زننما كه نمايش زنانه در زندگی شان ايجاد ...

گنجور » سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۵

http://ganjoor.net/saadi/divan/ghazals/sh45/

انگشت نمای خلق بودن ... و اینجا ابن عربی می فرماید که مردان نادیدنی سخن مرا پراکندند ! ... هم که بروید با سپردن کودکان به فرزند خواندگی خانواده های دوسو مرد و دوسو زن مخالفند . ... بخش جالب قصه آنست که لوطی خنجری را که آن مخنث برکمر بسته می بیند و می ... حاشیه‌ها |; کدها |; رومیزی |; ساغر |; کتابخانه |; آمار |; معرفی |; منابع |; کمک |; تماس.

مفاخر و مشاهیر ایران از قرن اول تا سیزدهم

http://www.ical.ir/index.php?option=com_k2&view=item&id=2847:مفاخر-و-مشاهیر-ایران-از-قرن-اول-تا-سیزدهم&Itemid=8

25 مه 2011 ... علاوه بر معرفی فرهیختگان در آن به تحولات سیاسی، اجتماعی و اختراعات و ... دادی به مخنثی نه مردی نه زنی ... پیش تو چه دف زنی، چه شمشیر زنی.

جنس سوم در پاکستان رقصندگان - Goethe-Institut

http://www.goethe.de/ges/phi/prj/ffs/the/ger/fa7089001.htm

جامعه خسری ها شامل افرادی است که اغلب به آنها مردان زن نما یا خواجه های اخته یا دوجنستی ... خود معرفی کرد: گاگی استاد دسته ای از خسری ها، سومین دهۀ عمرش را سپری می کرد. .... که در آنها رفتار زنانۀ مردان مورد لعن قرار گرفته و از آنها بعنوان مخنث یاد شده، تمام ...

نکاتی در مورد آمیزش جنسی یا جماع در اسلام | Iranian.com

http://iranian.com/main/blog/all-iranians-81.html

19 آوريل 2012 ... صورت سوم آنست‌ که مرد مابين ناف و زانوي زن، بغير از (مهبل و مقعد) با او تماس بدني ... به او، بر من ارزانى دار و ميان ما را به بهترين وجه مجتمع نما و نيكوترين الفت را به ما ... وبا شهوت زن دیگری در خاطرت با زنت جماع مکن فرزند مخنث آید وایستاده با زنت ..... This year's edition will see the introduction of Beyond, which you ...

قانون قوه با

http://www.adabestanekave.com/book/ghove-baa.pdf

ﺑﻮدن ﻣﺮد. ادﻋﺎي زن و ﺁزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺮد. ﻗﺎدر ﻧﺒﻮدن ﺑﻪ ازاﻟﻪ ﺑﻜﺎرت. ﺁزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﺮاي ﻗﺎدر ﺑﻮدن ﻣﺮد ﺑﺮ ﲨﺎع. ﺁزﻣﺎﻳﺶ دﻳﮕﺮ .... ﺁﻳﺎ ﻣﻲ ﺧﻮاهﻴﺪ ﲠﱰﻳﻦ زﻧﺎن را ﺑﻪ ﴰﺎ ﻣﻌﺮﰲ. آﻨﻢ؟ » ﮔﻔﺘﻨﺪ ..... ﺑـﺎ زن. ﺧﻮد ﲨﺎع آﻨﺪ و ﻓﺮزﻧﺪي ﺑﻪ وﺟﻮد ﺁﻳﺪ، ﳐﻨﺚ ﺑﺎﺷﺪ. » . ..... و ﻟﺒﺎس هﺎي ﺑﺪن ﳕﺎ و ﺷﻬﻮت اﻧﮕﻴﺰ ﻣﻲ ﭘﻮﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻮﺟﻪ دﻳﮕﺮان را ﺑﻪ ﺧﻮد. ﺟﻠﺐ ﳕﺎﻳﻨﺪ ...

تدبیر زنان حامله، شیرده و اطفال | مهرطب

http://www.mehrteb.ir/fa/مطالب-تخصصی/تدبیر-زنان-حامله،-شیرده-و-اطفال

لیست کتابهای مرتبط با طب سنتی تا نیمه مرداد ماه ۹۳ · چهار ذکر الهی در چهار حالت بحرانی … ... اگر رحم زن و منی مرد مشکلی نداشته باشند معمولاً قابلیت تکوین جنین را دارند. ... به عبارتی نمای کلی اعضاء ظاهر می‎شود (تا حالا ۱۱ روز). .... پسر شدن جنین بیشتر می‎شود و بعد از این زمان، اگر نطفه منعقد شود، احتمال مخنث شدن جنین زیاد است .

جلسات شرح و تفسير داستان‌های مثنوی معنوی و غزلیات مولانا

http://masnawi.persiangig.com/

معرفی: این وبلاگ جهت مدیریت جلسات اینترنتی(تله‌کنفرانس) شرح و تفسیر داستانهای ... + جلسه پنـجـم (داستان چرب کردن مرد لافی لب و سبلت خود را هر بامداد به پوست دنبه و. ... + جلسه بیست‌وچهارم (قصه آن زن که طفل او بر سر ناودان خزید و خطر افتادن بود و . .... کی شوهر را گفت کی آن خیالات از سر امرودبن می‌نماید ترا کی چنینها نماید").

سُخن: May 2014

http://sokhand.blogspot.com/2014_05_01_archive.html

31 مه 2014 ... در تجمع مدافعان حجاب مقابل وزارت کشور، شعار «ای مرد غیرتت کو؟ ... تا با ایجاد نسبت بین حجاب زن و غیرت مرد، زن را مبدل به موجودیت مخنث ... این مردان، ایشان را پدرانی شایسته تکریم و تقدیر معرفی نموده است! ... بر این باورم بیرون از خوش آهنگی و چشم نوازی، این گزاره ای است صدق نما و فرای ظواهر آغشته به مغلطه است!

امرداد ٩٢ - از رودکی تا شهریار

http://sadrizadeh2.persianblog.ir/1392/5/

22 آگوست 2013 ... مخنث به از مرد شمشیر زن ... کز شوق کعبه، قبله نما رقص می‌کند ..... اینطور نیست و اگر شعر دارای مضامین واقعی و هدفمند باشد ارزشمند است و قیمت دارد.

(پایگاه اجتماعی جامع زنان)

http://www.mehn.blogfa.com/

مرد در وحله ی اول این موضوع را درک نمیکند؛ زیرا همیشه شنیده که زنان معاشقه را دوست ... نا بینایی فرزند شود وبا شهوت زن دیگری در خاطرت با زنت جماع مکن فرزند مخنث آید .... خویش آمیزش کند از شتاب کردن در این کار پرهیز نمای که زنان نیز نیازهایی دارند. ..... علیه و آله ) با رفتار و گفتارش مقام زن را ارج نهاد و با معرفی برترین و والاترین ...