شغل هایی که در وب سایت نشونه درج می شوند در بیش از 160 وب سایت تبلیغات آنها نمایش داده می شود.

چون بخواهد، عین غم، شادی شود

در بخش اول این داستان گفته شد که پادشاه یهودی به دلیل نفرت از عیسویان بت و آتشی را آماده کرد و هر کس که به بت سجده نمی کرد را در آتش می انداخت. تا نوبت به مادر و فرزندی رسید و فرزند را در آتش انداخت اما آتش بر خلاف طبع و طبیعتش او را نسوزاند و همین باعث شد که سایرین هم خود را در آتش انداخته تا جایی که مامورین پادشاه مانع آنها می شدند.

شوالیه‌های غربی و پهلوانان شاهنامه

 کاملیا کُرد درباره «مقایسه شاهنامه با کتاب‌های حماسی مغرب زمین» سخن گفت. این سخنرانی در قالب نشست «شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی» که از سوی انجمن صنفی راهنمایان استان تهران در خانه سلامت عباس‌آباد برگزار شده بود، انجام شد.

«فاخته» ،«باز» و  «هدهد» در شعر عطار

در بخش سوم گذرمان بر منطق الطیر عطار نیشابوری، مرغانی معرفی شدند. در این نوشتار به ادامه معرفی مرغان و داستان می پردازیم.

پادشاهی جمشید

در بخش اول مطلب"پادشاهی جمشید"، داستان تا به آنجا پیش رفت که مردم به چهار گروه تقسیم شدند. در این نوشتار به ادامه داستان می پردازیم.

سوی تخت جمشید بنهاد روی

در بخش دوم "پادشاهی جمشید" ضحاک توسط ابلیس به پادشاهی اعراب رسید؛ اما این انتهای ماجرای ابلیس و ضحاک نبود چرا که ابلیس همچنان برای او برنامه داشت. در این بخش به ادامه داستان پادشاهی جمشید و ضحاک ماردوش می پردازیم.

در اسطوره دروغ معنایی ندارد

وقتی صحبت از منابع کهن زبان و ادب فارسی و همچنین تاریخ ایران به میان می‌آید ناخودآگاه بسیاری از مردم به شاهنامه فردوسی و داستان‌های حکیم نظامی و گلستان و بوستان سعدی و دیگر آثار برجسته ادبی، تعلیمی، عرفانی و حماسی خود می‌بالند.

عزم ره کردند و در پیش آمدند

حکایت بط و پرسش از هدهد

داستان پرسش و پاسخ مرغان با هدهد در "بخش پنجم" منطق الطیر تا آنجا پیش رفت که طاووس هم از هدهد سوال هایی پرسید و عذری آورد و هدهد به او پاسخ داد. مرغ بعدی که پس از طاووس برای هدهد عذر و بهانه می آورد، بط است.

حکایت شیر و نخچیران

با کاروان حله برفتم ز سیستان

حماسه در ادبیات

لفظ‌ها و نام‌ها چون دام‌هاست

در بخش اولِ حکایت "شیر و نخچیران"، داستان تا به آنجا پیش رفت که خرگوش به سایر نخچیران پیشنهاد می دهد تا از شّر ظلم شیر رهایشان کند.

دام مکر او، کمند شیر بود

زاهد مرغان منم با رایِ پاک

در بخش قبلی منطق الطیر داستان اینگونه پیش رفت که بعد از توضیحات هیجان انگیز عطار در مورد "سیمرغ" و سفر، هر یک  از مرغان به میان جمع آمده و سوالات و مشکلات خود را از او می پرسند و هدهد هم سعی می کند تا آنجا که می تواند برای آنها کمک و آگاهی بخش باشد.

ضحاک ماردوش

در آخرین مقاله از سری مقاله های "مروری بر شاهنامه"، در مورد "پادشاهی جمشید" ، صحبت شد. پس از اینکه جمشید فرار کرد، تخت و تاج به ضحاک رسید و پس از صد سال جمشید توسط او کشته شد.

حکایت «باز» در شعر عطار

در بخش قبلی، همای آخرین مرغی بود که با هدهد به گفتگو می پردازد، اما گفتگوی عطار با مرغان همچنان ادامه دارد. باز هفتمین مرغی است که دلیل عدم لیاقت خود را برای رسیدن به بارگاه سیمرغ ابراز می کند.

قصه هدهد و سلیمان

با نگاهی به مثنوی معنوی، درمی یابیم که داستان در دل داستان آوردن از شگردهای مولانا و نشان دهنده ذهن باز و مهندسی ذهنی فوق العاده اوست. تمام داستانهای مثنوی به نوعی با یکدیگر در ارتباطند و هر گاه که مولانا در حال بیان داستانی است، ممکن است که موضوعی او را از داستان اصلی بیرون کشیده و باعث سرایش داستانهای فرعی و جانبی هم شود.

نه آرام بودش نه خواب و نه خورد

در بخش اول داستان، ضحاک توسط موبدان و منجمان باخبر می شود که مرگ او به دست جوانی ایرانی با نام "فریدون" است. ضحاک از آنها می پرسد که دلیل کینه این جوان نسبت به من چیست؟ موبدان پاسخ می دهند مه پدر این فرزند به دست تو کشته و مغز سرش خوراک ماران تو خواهد شد و گاوی را که با شیر او رشد میکند را هم از بین خواهی برد.

معراج مردان سرِ دار است

آنچه دست آویز حامد بن عباس و یارانش در توقیف و محاکمه او شد سه نکته بود: ارتباط با قرامطه، دعوی ربوبیت و قول به عین الجمع  که در عبارت "اناالحق" خلاصه می شد.

قصه مرد بازرگان و طوطی

یکی دیگر از حکایت های دفتر اول مثنوی معنوی مولانا که یکی از نقش های اصلی آن را دوباره یک طوطی ایفا می کند، داستان مرد بازرگانی است که قصد سفر به هند را دارد.

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه