اعتماد به نفس یعنی اعتماد و اطمینان داشتن به درون، به نفس و به خود وجودیمان. یعنی اعتماد و اعتقاد به تواناییها و استعدادهایمان.

اعتماد به نفس یعنی اعتماد و اطمینان داشتن به درون، به نفس و به خود وجودیمان. یعنی اعتماد و اعتقاد به تواناییها و استعدادهایمان. داشتن اعتماد به نفس به این معنا نیست که ما در همه ی مراحل زندگی عالی باشیم، بلکه به این معناست که به روح نفس خود اعتماد داریم که بعد از هر تلاش و نتیجه ی ناموفقی، دوباره و صدباره تلاش خواهیم کرد تا نهایتاً به هدفمان برسیم. برای داشتن اعتماد به نفس همین قدر بس است که بدانیم خداوند متعال انسان را اشرف مخلوقاتش نامید و از روح خود در او دمید و او را جانشین خود بر روی زمین قرار داد.
اعتماد به نفس
اگر عظمت و بزرگی خود را دریابیم، بی شک برخود می بالیم و به خود و توانایی هایی مان ایمان می آوریم. البته لازم است بدانیم که اعتماد به نفس چیزی غیر از غرور و تکبر بی جاست. اعتماد به نفس یعنی احساس خوب و مثبت از خود و توانایی های خود داشتن. اعتماد به نفس بزرگ ترین عاملی است که به شما برای رسیدن به توانگری کمک می کند.
اگر ما به زیبایی های وجود خود نگاه کرده، به مقام و منزلت خود نزد خدا پی ببریم، احساس عزت می کنیم و به خود می بالیم.
در اینجا به برخی از راهکارهای موجود برای تقویت اعتماد به نفس اشاره می کنیم:
1- برای داشتن اعتماد به نفس بسیار، ابتدا می بایست به خدا اعتماد و اعتقاد داشته باشیم و بدانیم که قسمتی از روح خدا در وجود ما نیز هست. پس باید خود را باور داشته، به اندیشه های توانگرانه ی خود اعتماد داشته باشیم.
2- هر روز صبح که از خواب بیدار می شوید ابتدا نام خدا سپس نام خود را با افتخار به زبان بیاورید و به جای اندیشه های منفی و مخرب، اندیشه های مثبت داشته و عبارات مثبت را با خود تکرار کنید. زیرا یکی از کارهایی که به شما در تداوم و محکم کردن حس اعتماد به نفس در درون تان کمک می کند تکرار عبارات تاکیدی در این رابطه است که به خصوص صبح ها پس از بیدار شدن و شب ها قبل از خواب بر فکر و روح شما تاثیر مثبت و مهمی می گذارد. جملاتی مثل: «خداوند به من چنان نیرویی عطا کرده که قادر خواهم بود مقابل تمام سختی های زندگی شجاعانه بایستم و آنها را به پله های ترقی خود تبدیل کنم.»، «خداوند مرا به دست فرشتگان سپرده تا در همه حال مراقبم باشند.» و «من سزاوار بهترین ها هستم.»
3- اگر خطایی از شما سر زد، خودتان را به خاطر آن سرزنش نکنید تا اعتماد به نفس تان خدشه دار نشود.
4- از جمله راه های دیگر برای پرورش اعتماد به نفس تحسین و تمجید خود است.
خداوند به من چنان نیرویی عطا کرده که قادر خواهم بود مقابل تمام سختی های زندگی شجاعانه بایستم و آنها را به پله های ترقی خود تبدیل کنم.
5- از دیگر عوامل تاثیرگذار بر پرورش و تقویت روحیه ی اعتماد به نفس در انسان، داشتن دوستانی با اعتماد به نفس بسیار است، زیرا روح انسان از محیط اطراف تاثیرپذیر است.
6- با پرورش حس اعتماد به نفستان، ترس را برای همیشه از خود دور کنید. با وجود این حس، شما دیگر از تاریکی، تنهایی، سخنرانی ، امتحان و دادو ستد نمی ترسید. بلکه به نحو احسن از آن موقعیت ها استفاده کرده، روح خود را در جهت مثبت پرورش می دهید.
7- هیچ گاه خودتان را با دیگران مقایسه نکنید. این امر موجب تخریب روحیه ی اعتماد به نفستان می شود.
8- عامل دیگر نظافت و وضعیت ظاهر است. زمانی که با ظاهری نامرتب و لباسی کثیف از خانه بیرون می روید، تا زمانی که با لباس و ظاهری پاکیزه و مرتب در اجتماع ظاهر می شوید، احساس متفاوتی خواهید داشت.
9- حالت فیزیکی بدن انسان مثل صاف ایستادن و محکم گام برداشتن و محکم و مطمئن سخن گفتن رابطه ای مستقیم با اعتماد به نفس انسان دارد.
10- عامل موثر دیگر لبخند بر لب داشتن است. تمرین کنید همواره تبسمی بر صورت تان باشد تا چهره ی زیباتر و راضی تری از خود و زندگیتان داشته باشید.
11- در مقابل دیگران حتی کسانی که از لحاظ مقام و موقعیت شغلی و اجتماعی از شما بالاترند، خود را نبازید و احساس کوچکی و حقارت نکنید. همواره خود را باور داشته باشید و اعتماد به نفستان را حفظ کنید. اعتماد به نفس چیزی غیر از غرور و تکبر است. افراد مغرور و متکبر فاقد اعتماد به نفس هستند و به همین دلیل سعی می کنند ضعف های خود را با نقاب غرور و تکبر مخفی نمایند.
خود بزرگ بینی
12- برای باور روح بزرگ خود سعی کنید به دیگران محبت و کمک کنید و حتی اگر به شما بدی کردند آنها را ببخشید و از خطایشان بگذرید. این نیز باعث ایجاد احساس بزرگی نفس در انسان می شود.
13- عامل دیگر در تقویت اعتماد به نفس، صداقت و راستی و تعهد به قول و مسوولیت است.
14- پذیرفتن ظلم و زور نیز باعث خدشه دار شدن اعتماد به نفس انسان می شود. اجازه ندهید کسی به شما زور بگوید و شما را مجبور به کاری کند که برخلاف میلتان است. عادت نه گفتن به خواسته های غیرمعقول دیگران را در خود به وجود آورید.
15- قوانین و مقررات را زیر پا نگذارید و حق دیگران را ضایع نکنید. زیرا انجام خلاف و تضییع حقوق سایرین باعث تضعیف اعتماد به نفس ما می شود.
16- عامل موثر دیگر در تقویت اعتماد به نفس برنامه ریزی و نظم و انضباط دادن به کارها و در نظر گرفتن زمان خاصی برای آنهاست.
17- عامل دیگری که می تواند به شما برای ایجاد و تقویت اعتماد به نفس کمک کند، استفاده از تخیل و تجسم مثبت است. در تخیلتان خود را آدمی پر انرژی و شاد و در نهایت آرامش ببینید که از زندگی خود رضایت کامل دارد و در کارهایش موافق است. سعی کنید در عالم واقعیت نیز احساس لذت و شادی کنید. مطمئناً تخیل شما بر روحیه تان تاثیراتی مثبت می گذارد و شما پس از مدتی شاهد همان تجسم ها در زندگی واقعیتان می شوید و به سمت موفقیت حرکت می کنید.
18- اعتماد به نفس را می بایست از دوران کودکی در بچه ها پرورش داد و تقویت کرد. والدین می توانند با نظرخواهی از فرزندانشان و تشویق آنها به اینکه قادرند بسیار زیبا و محکم در جمع صحبت کنند و نظر دهند، به پرورش اعتماد به نفس آنها کمک کنند.
اعتماد به نفس چیزی غیر از غرور و تکبر بیجاست. اعتماد به نفس یعنی احساس خوب و مثبت از خود و توانایی های خود داشتن. اعتماد به نفس بزرگترین عاملی است که به شما برای رسیدن به توانگری کمک می کند.
شاید شما نیز تاکنون تجربه کرده باشید که وقتی قرار است در مدرسه، دانشگاه یا در جمع اقوام و دوستان سخنرانی کنید یا کنفرانسی بدهید، اضطراب به سراغتان می آید و زمان سخنرانی تمام مطالبی را که از قبل آماده کرده بودید با دیدن جمعیت حاضر فراموش و دست و پای خودتان را گم می کنید. صدایتان به لرزه می افتد و خیس عرق می شوید. دلتان می خواهد زمان سریع بگذرد و از آن وضعیت لعنتی خلاص شوید. در این مواقع شما دو راه پیش رو دارید:
اول اینکه از استاد یا دوستان خود عذرخواهی کنید و برای ندادن کنفرانس بهانه ای بیاورید و وعده روز دیگری را بدهید تا در آن روز به نحو احسن کنفرانس دهید!!!
دوم اینکه به روح و نفس خود اعتماد کنید و حاضر به ارایه کنفرانس و سخنرانی شوید. بدانید که اگر امروز کنفرانس و سخنرانی چندان موفقی نداشته باشید، اما به اعتماد به روح خود، بالاخره موفق خواهید شد.
اعتماد به نفس واقعی به همین معناست، یعنی اگر در ابتدا نتوانستیم کاری را به خوبی انجام دهیم، با تمرین و اعتماد به روح خود می توانیم از عهده آن کار به شکل عالی برآییم . اگر فعالیتی را نتوانستید به خوبی انجام دهید، روحیه ی خود را نبازید. زیرا در عوض، شما تجربه بزرگی به دست آورده اید که می تواند شما را در تلاش های بعدی کمک کند. به یاد داشته باشید مهم این بوده که شما با تمام اضطراب تان، به دل ترس هجوم برده و آن را نا بود کرده اید. بنابراین همین که به روح و نفس خود اعتماد کرده و حاضر به ارایه کنفرانس و سخنرانی شده اید، مقدمه ای برای ارائه کنفرانس و سخنرانی های عالی است. مطمئن باشید هیچ کس از شکم مادر خود سخنران به دنیا نیامده است. تمام سخنرانان بزرگی در سخنرانی های اولیه ی خود، بسیار ضعیف بوده اند، اما به تمرین بسیار به سخنرانی فوق العاده تبدیل شده اند. داشتن اعتماد به نفس، حس مدیریت و رهبری را نیز در انسان تقویت می کند.

اعتماد به نفس بپزید - تبیان

http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=138845

6 ا کتبر 2010 ... اعتماد به نفس یعنی اعتماد و اطمینان داشتن به درون، به نفس و به خود وجودیمان. ... داشتن اعتماد به نفس به این معنا نیست که ما در همه ی مراحل زندگی عالی ...

از دردسرهای فقدان اعتماد به نفس - تبیان

http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=227194

6 نوامبر 2012 ... اعتماد به نفس بپزید برای باور روح بزرگ خود سعی کنید به دیگران محبت و کمک کنید و حتی اگر به شما بدی کردند آنها را ببخشید و از خطایشان ...

Chef Of Persia - با عشق غذا بپزید

http://julietgabriel.blogfa.com/post-325.aspx

13 فوریه 2014 ... Chef Of Persia - با عشق غذا بپزید - ... پخت کیک ، نون و درست کردن دسر حس خیلی خوبی به شما میده حس شادابی، اعتماد به نفس و آرامشی که مخلوط شده ...

یک سوپ بی نظیر بپزید - بیتوته

http://www.beytoote.com/cookery/ghazaha/wonderful-soup2-cook1.html

... به مخلوط اضافه کنید. شعله حرارت را کم کرده تا کاملا مواد سوپ با شیر بپزند. ... گالری عکس های جراحی بینی · چگونه به کودک ،اعتماد به نفس دهیم؟ تور ویـــژه دبـــــی  ...

چگونه سویا را خوشمزه بپزیم ؟ - بیتوته

http://www.beytoote.com/housekeeping/cookery/how-soya-delicate-stove.html

در این مرحله 2 قاشق غذا خورى آبغوره را نیز به مواد اضافه كنید اندكى صبر كرده و یك استكان آب به ... گالری عکس های جراحی بینی · چگونه به کودک ،اعتماد به نفس دهیم؟

شلغم و لبو را به سبکی جدید بپزید - بیتوته

http://www.beytoote.com/cookery/ghazaha/cook-turnips2-beet.html

ممکن است به دلخواه خود از دیگر سبزیجات نیز برای سالاد استفاده نمایید و یا آنرا با سوس سویا ... گالری عکس های جراحی بینی · چگونه به کودک ،اعتماد به نفس دهیم؟

روشی برای اندازه گیری اعتماد به نفس - مجله پزشکی دکتر سلام

http://www.hidoctor.ir/15266_روشی-برای-اندازه-گیری-اعتماد-به-نفس.html/

6 فوریه 2014 ... در مطالب قبل در رابطه با اعتماد به نفس در افراد و همچنین عوامل تاثیر گذار بر روی ... یک غذای تازه بپزید و خلاصه هر کاری که شما را وادار کند تصمیمی ...

نحوه صحبت کردن افراد با اعتماد به نفس پائین - مجله پزشکی دکتر سلام

http://www.hidoctor.ir/36708_نحوه-صحبت-کردن-افراد-با-اعتماد-به-نفس-پا.html/

14 آگوست 2014 ... افراد با عزت نفس پايين نسبت به ماهيت انسان عقده حقارت دارند، اين گونه اشخاص معمولاً از ابراز وجود ناتوان اند و چنين تصور مى كنند كه ديگران ...

چقدر اعتماد به نفس داریم؟ - روان یار غرب

http://www.ravanyar.blogfa.com/post/206/چقدر-اعتماد-به-نفس-داریم-

با آن که واژه اعتماد به نفس کلمه ای نیست که احتیاج به شرح و تجزیه و تحلیل داشته .... یک غذای تازه بپزید و خلاصه هر کاری که شما را وادار کند تصمیمی بگیرید و آن را ...

چرا نباید در ظروف مسی غذا بپزیم؟ - پایگاه خبری تحلیلی فردا | Farda ...

http://www.fardanews.com/fa/news/369901/چرا-نباید-در-ظروف-مسی-غذا-بپزیم

27 سپتامبر 2014 ... سیداحمد حسینی گفت: «ظروف مسی در هنگام ساخته شدن، قلع‌اندود می‌شوند و زمانی که در حرارت بالا با ظرف مسی غذا پخته می‌شود، به مرور زمان فلزات از ...

سانوچه

http://sanu.blogfa.com/

ما نه بلد هستیم غذا بپزیم نه بلد هستیم گرد گیری کنیم و نه بلد هستیم هیچ کار دیگری کنیم ما هر شب ... این بیماری باعث میشه اعتماد به نفس ادم به حد صفر برسه.

دستگاه ضربان ساز قلب - آرشیو اخبار زیرنویس - شبکه سلامت

http://salamattv.irib.ir/en/archive_marquee/-/asset_publisher/CyVFQswaz4fe/content/id/3429816

چاقی خطر ابتلا به بسیاری از بیماری های دیگر را هم افزایش می دهد *** ابتلا به ... فقط از نمک استفاده کنید *** غذای کودک را با استخوان قلم گوسفند یا گاو بپزید تا مقوی ... با اين كار موجب مي شويد كودك در صورت شكست ، بدون از دست دادن اعتماد به نفس ...

راز تناسب | فیس‌بوک - Facebook

https://fa-ir.facebook.com/razetanasob

اگر شما ماکارونی بپزید و بگذارید سرد شود، ساختار مواد غذایی آن تغییر می کند و بدن آن را شبیه یک فیبر هضم می ..... با دویدن اعتماد به نفس بیشتری داشته باشید.

خانم ها این موارد را باید قبل از ۳۰ سالگی بدانند! - عصر ایران

http://www.asriran.com/fa/news/272763/خانم-ها-این-موارد-را-باید-قبل-از-۳۰-سالگی-بدانند

بدانید چه لباسی به شما می آید و چه لباسی به شما نمی آید و باید اعتماد به نفس ... تا قبل از ۳۰ سالگی باید بتوانید غذایی بپزید که به آن افتخار کنید و برای مهمان آن را  ...

My Honey App SMS

http://myhoneyapp.com/sms.html

تولید برنامه های تحت موبایل و تبلت در حوزه های مختلف Mobile ...

چند راهکار برای رفع لکنت زبان کودک - نی نی بان

http://niniban.com/fa/news/50214/چند-راهکار-برای-رفع-لکنت-زبان-کودک

9 سپتامبر 2014 ... هیچ‌وقت برای مشکلش دلسوزی نکنید؛ با این کار به اعتماد به نفس‌اش آسیب زده‌اید. ... ۹) مهم‌ترین و تاثیرگذارترین عاملی که باعث تداوم لکنت می‌شود، پایین بودن اعتماد به نفس است. برای حل ... غذای ترکیه ای، این بار شاک شوکا بپزید.