آن نـداي درونـي ذهـن شـمـا كـه زمـزمـه مـي كـنـد، هـر چـيزي امكان پذير است بـجـاي غير ممكن است، يا چه روز خوبي است، بجاي زندگي سخت است همانـند نوري براي گذشتن از پيچ و خم دشواريهاي زندگي ياريتان ميكند.

راههاي خوش بيني

آن نـداي درونـي ذهـن شـمـا كـه زمـزمـه مـي كـنـد، هـر چـيزي امكان پذير است بـجـاي غير ممكن است، يا چه روز خوبي است، بجاي زندگي سخت است همانـند نوري براي گذشتن از پيچ و خم دشواريهاي زندگي ياريتان ميكند.

 

خوش بيني محض در افراد بصورت نادر يافت شده و چنين اشخاصي اغلب مـورد پـسند ديـگـران نيستند. ما كساني كه دائما در حال خوشحالي و شـادمـاني هسـتـند را مـورد تـمسخر قـرارداده و خـود آشـكارا بـخاطر بـدي هـوا يـا كـمبـود چاي در دفتركار دچار ترديد ميشويم. در حـيرتيم كه آنها چگونه ميتواننـد دنـيا را آنگونه كه هست نبينند؟ -- دنيايي كه مملو از ناملايمات و بي عدالتي است.

 

خوب، حقيقت اين است كه آنها عقـيـده دارند كه دنيا به همراه مردمانش داراي عيوب و كاستي مي باشند، اما به سـادگي تمركز روي چيزهاي خوب را برمـي گـزينـند. و چنين ديدگاهي فوايد بزرگي را بدنبال خواهد داشت؛ سلامتي بهتـر، انـرژي بيـشتر، خلاقيت، توانايي هاي حل مسئله و يك حس كلي سرور و شادماني.

 

بنابراين، آيا ميتوانيم يك سوئيچ خوشبيني كوچك را در ذهنمان روشن كرده و بلافاصلـه شاهـد اثـرات و نـتايج مطلوب آن باشيم؟ متاسفانه آنـقدرهـا هـم سـاده نـيـست -- امـا روشهـايي وجود دارند كه بتوان با آنها مثبت بـودن را تـمـرين كـرده تـا بـصورت واكـنـشي طبيعي در بيايد و منفي نگري را تقليل دهد.

 

تست خـوش بيني انتهاي مقالـه را انـجام داده تا در مـورد هرگـونه تـمايلاتي كه بسمت منـفـي انـديشي داريـد و نـيـز چـگونـگي قدم برداشتن براي بهبود ديدگاهـتان نسبت به مسائل، آگاهي حاصل نماييد.

 


سلامتي شما به آن بستگي دارد

 

اشـخاص خوش بين در برابر بيماريهاي عفوني و مسري مقاومتر بوده و بهتر مي تواننـد امراض مزمن را از خود دفع كنند. در يك مطالعه علمي محققان 96 مردي كه يك بار دچار حمله قلـبي شـده بودند را مورد بررسي قرار دادند. بعد از طي مدت هشت سال، از هر 16 مرد بـدبيـن، 15 نفرشان جان باختند و از هــر 16 نــفـر مــرد خــوش بـيـن فـقـط پــنج نفرشان از دنيا رفتند.

 

امـروزه بـطرز گـسترده اي عقيده بر اين است كه خوش بيني قابليـت سيـستم دفـاعـي بدن را براي مبارزه با بيماري ها افزايش مي دهد. اين ممكن است به آن دليل باشد كه افراد خوشبين داراي پايين ترين سطح استرس در يك اجتماع مي بـاشند. و هــمگي ما ميدانيم كه استرس كمتر به معناي داشتن بدني سالمتر است.


پيش به سوي مسائلي كه ممكن است بخواهيد آنها را تغيير دهيد...

 

راههاي-خوش-بيني-1.jpg


خود شكوفايي كامبخش

 

بـراي بـسياري از افـراد، عـقايـد تـعييـن كنـنده اعـمال و طـرز بـرخوردها نسبت به زندگي ميباشد. از آنجايي كـه رفتارها و نگرش ها چنين نـقش عمده اي در چگونگي احسـاس شما ايفا مي كنند، بايد عقايد را بازنگري نموده و بـرآورد كنيد كه كدام يـك بـه نفـعتـان و كدام يـك به ضررتان است. ميزان خوش بـيني شـما نوع نگرشتان را نسبت به زندگي و دنياي پيرامون منعكس مي كند. اگر احساس مي نماييد نيـاز داريد انـدكي خـوشبين تر باشد، نكات زير را دنبال كنيد.

 

 

شرايط دوپهلو را درك كنيد


هيچگاه با موقيتعهاي دوپهلو جوري برخورد نكنـيد كـه گويـي دوپهلو نيستند. هميشه با مـسائل آن گـونه كه هستند رفتار نماييد. براي مثال وقـتي روي جنسي سرمايه گـذاري مي كنيد، به خود بقبولانـيد كـه ممكن است آن جنس ارزان شده و شما مقداري از پول خود را از دست بدهيد.

 

با اين حال فرد خوش بين اين نكته را ميداند و ريسك ميكند و بـه از دسـت دادن مقداري پول اهميت نمي دهد. به علاوه هنگام روبرو شدن با اين موقيتهاي دوپهلو، تفـسيرهاي منفي ممكن است منتهي به افسردگي و كسالت گردند.

 


متنوع فكر كنيد


افراد خوش بين بر خلاف افراد بدبين از تفكري ملون برخورداند. در برابر موقيعت ها و ايده هاي جديد روشنفـكرتر بـاشيد. از مـسر بـودن در مـورد ديـدگاه هـاي خـود بـاز ايستاده و شروع به لذت بردن از افكار و نظرات ديگران نماييد.

 

 

همه چيز را قطعي ندانيد


اشخاص خوش بين بندرت مسائل را قطعي و بدون اشكال ميدانند؛ آنها هميشـه انتقاد پذير بوده و نظرات خوب ديگران را مد نظر قرار داده و بدنبال اصلاح خود هستند.

 

 

را تغييرپذير تصور كنيد


افـراد خوش بين مي دانند كه تغيير و دگرگوني يك چيز خوب و ضـروري اسـت. آنـهـا طـرز برخوردهاي تطبيق پذير و قابل تغييري از مسائل را در خود بوجود مي آورند.تفكري بخصوص داشته باشيد


اشخاص خوش بين تمايل دارند بجاي اين كه در برابر مسائل كلي از طريق راه حل هاي عمومي واكـنش نـشان دهند، با مسائل خاص بـراي رسيـدن بـه يـك راه حـل عـمـومـي دست بگريبان شوند.

 


افكار خود را تغيير دهيد

 

در مورد رويدادهاي ناگوار مداوم فكر نكنيد. اگر رئيستان شما را از كار بركنار كرد و يـــا در يـك امتـحــان مهم قبول نشديد، توصيه ما اين است كه با انجام كاري لذت بخـش افـكـار خود را از مشكلاتتان دور كنيد چون تفكر به مسائل در چـهـارچـوب مـنـفي ذهن منتهي به يافتن راه حل هاي كمتر خواهد شد.

 

با كـمك كردن بـه احـوال خـود و كـسب اعتماد به نفس، افـرادي كـه داراي تمايلات بدبينانه هستند مي تـوانند خود را آزاد سـاختـه و خـلاقانه تـر فكر كنند. براي اغلب مردم بدست آوردن چنين روحيه اي فقط چند هفته طول ميكشد، اما بمحض يادگيري تــكنـيـك خوش بيني، ديگر برگشت به بدبيني بعيد خواهد بود.

 

 

 

راههاي خوش بيني - بیتوته

http://www.beytoote.com/psychology/zendegi-behtar/optimistic.html

خوش بینی آن نـداي درونـي ذهـن شـمـا كـه زمـزمـه مـي كـنـد، هـر چـيزي امكان پذير است بـجـاي غير ممكن.

: خوشبینی و مثبت اندیشی - دانشنامه رشد

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=خوشبینی و مثبت اندیشی

راههای مواجهه با تغییرات اساسی ... خوشبینی بودن یا نبودن چیست؟ روانشناسان معتقدند خوشبینی و بدبینی ، عاداتی هستند که ما از زمان کودکی می‌آموزیم و والدین ما الگو ...

راههای تبدیل بدبینی به خوش بینی - تبیان

http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=182836

12 ا کتبر 2011 ... تعريف بدبين: کسي که در امري يا در همه امور به نظر سوء ظن بنگرد و چشم به عيوب ديگران مي‌دوزد و فقط بدي‌ها را مي‌بيند در اصطلاح فلسفه به فردي ...

روشهای افزایش خوشبینی - سایت زیبا وب

http://www.zibaweb.com/khosh bini.htm

همه ما با مثل ها و حـکایـات زیـادی در مـورد خـوشبـیـنی بـرخـورد کرده ایم، امـا ممکـن است قـدرت حقـیقی دیــدن جـهـان از طریق عینک خوش بینـی را درک نـکرده بـاشـیـم.

آموزش هنر خوش بینی - روانشناسی ( رازهاي شاد زيستن)

http://ravanshenasizehn.persianblog.ir/page/10

حقایق طاقت فرسای زندگی روزمره، فضای کمی‌برای خوش بینی باقی می‌گذارد. خبرهای ... دوستان عزیزم : همانطور که می دانید راه های خوش بینی و موفقیت و شادکامی و...را نمی ...

روانشناسی و مشاوره - راههاي خوشبيني

http://mohsenazizi.blogfa.com/post-161.aspx

27 نوامبر 2006 ... بهترين و کاملترين مطالب و مقالات روانشناسي و مشاوره, بهداشت رواني ,مشاوره , روانشناسي شخصيت ,psychology,ravanshenasi,mohsenazizi,mohsen ...

مجلات : چهار سخن پیرامون خوش بینی بجا و آثار آن

http://www.hawzah.net/fa/magazine/magart/3280/5974/61692

مولای مؤمنان حضرت علی علیه السلام می فرماید: «خوش بینی، از نیکوترین ... خوش گمانی بجا، از نیکوترین ویژگی ها و یکی از راه کارهای مهم هم زیستی مسالمت آمیز است و ...

راه‌هاي كنار گذاشتن بدبيني و تقويت خوشبيني چيست؟ - كانون گفتگوی قرآنی

http://www.askquran.ir/thread33676.html

خسته نباشید فراوان راه‌هاي كنار گذاشتن بدبيني و تقويت خوش‌بيني چيست؟ متشکرم کارش.

با خوش بینی تحریم از بین نمی رود - حرف رک

http://www.harferok.ir/index.aspx?siteid=47&pageid=1024&newsview=147407

به روایت حرف رک به نقل از وبلاگ در راه : تحریم دشمن را باید به هر روش ممکن بی اثر کرد، با نرمش قهرمانانه در مذاکرات شش جانبه، با مقاوم سازی اقتصاد یا همان اقتصاد ...

خوشبینی

http://www.yekhoshbin.blogfa.com/

خوشبینی - خوشبینی و موفقیت - خوشبینی. ... بعضی هامون تو گذشته موندیم و حسرت کارهای نکرده و راههای نرفته ای رو خوردیم که باید انجام میدادیم و میرفتیم .

نیروی تفکر مثبت (تأثیر امید و خوش بینی در زندگی) ,مجله رشد معلم ...

http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/263064

دانلود و محتوای مقاله نیروی تفکر مثبت (تأثیر امید و خوش بینی در زندگی) در ... از جمله،توانایی‌ برانگیختن خود،احساس کاردانی‌ کافی برای یافتن راه‌های دست‌یابی به‌ ...

به وب سایت اداره کل هواشناسی استان مرکزی خوش آمدید

http://www.markazimet.ir/farsi/

پيش بيني 24 ساعت آينده - مورخ: 1393/08/07. قسمتی ابری به تدریج افزایش ابر و احتمال بارش باران گاهی وزش باد. پيش بيني 48 ساعت آينده - مورخ: 1393/08/08.

دکتر شهرام شهروز - خوش‌بینی

http://stive1348.blogfa.com/post-23.aspx

دکتر شهرام شهروز - خوش‌بینی - تصاویری از دنیای هنر عکاسی و فرهنگسازی. ... در این قسمت راه‌هایی ذکر شده که ثابت می‌کند اخلاق و ویژگی‌های فردی در سلامت و طول عمر ...

به پورتال اداره کل هواشناسی سیستان و بلوچستان خوش آمدید

http://www.sbmet.ir/

تصاوير ماهواره اي. هشدارهاي جوي. پيش بيني هفتگي هواي استان. پيش بيني دريايي. خبرنامه هواشناسي کشاورزي. پيش بيني سه روزه ...

خوش‌بینی بازار سرمایه به روند شرایط اقتصادی آینده - باشگاه خبرنگاران

http://www.yjc.ir/fa/news/5016375/خوش‌بینی-بازار-سرمایه-به-روند-شرایط-اقتصادی-آینده

21 ا کتبر 2014 ... روستاهای کشور نیازمند 173 هزار کیلومتر راه هستند / کاهش 5 درصدی آمار تلفات راه‌های ... خوش‌بینی بازار سرمایه به روند شرایط اقتصادی آینده.

خوش بینی به مذاکره و امید به تغییر در روند آمریکا و غرب ؛ احمقانه

http://www.firouzi.org/?p=3610

خوش بینی به مذاکره و امید به تغییر در روند آمریکا و غرب ؛ احمقانه و سفیهانه است/ .... از راههای دوستانه هم میشود به اهداف رسید پیامبر در زمان حیات با یهودیان که دشمنان ...